Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЯПОНИЯ ПРИНУЖДАВА БАНКИТЕ ДА ИЗХВЪРЛЯТ КОРПОРАТИВНИ АКЦИИ

Японските регулиращи органи обмислят мерки, които ще принудят местните финансовокредитни институции да намалят драстично количеството корпоративни акции, които пълнят портфейлите им. През следващите три години банките ще трябва да продадат книжа за минимум 10 трлн. йени (82 млрд. щ. долара). Мероприятието цели да стабилизира капиталовата база на кредитните институции, да подобри управлението им и да стимулира капиталовите пазари.
През последните години японските банки се разделяха твърде неохотно с огромното количество акции от портфейлите си. Както е известно, ядрото на японската корпоративна система се състои от взаимни акционерни участия на компаниите една в друга. Кредитните институции рядко продават корпоративни книжа, защото те де факто са на техните клиенти. В момента общият капитал на местните банки е около 33 трлн. йени, а стойността на притежаваните от тях акции - близо 43 трлн. йени.
Агенцията за финансови услуги - основният финансов регулатор на Япония, обаче замисля нов закон, който ще накара банките да сведат размера на портфейлите си от акции под 100% от собствения им капитал. Това трябва да стане до 2004 г., като част от книжата ще бъдат продадени на пазара, а друга част - на специална правителствена институция, която ще бъде учредена до края на годината.

Facebook logo
Бъдете с нас и във