Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЯПОНЦИ ПОТВЪРДИХА КРЕДИТНИЯ РЕЙТИНГ НА БЪЛГАРИЯ

Японската рейтингова агенция JCRA потвърди в петък (21 юли) рейтинг ВВВ за дългосрочния дълг на България в чуждестранна валута и рейтинг ВВВ+ за дългосрочния дълг на страната в местна валута. Агенцията промени и перспективата на рейтингите от стабилна на положителна. Според Кацуо Имаи и Тошихико Наито, анализатори на JCRA за България, фискалната структура на страната е по-стабилна благодарение на трайния фискален излишък и значителното намаление на държавния дълг. Консолидираният фискален баланс през 2005 г. e отбелязал излишък, равняващ се на 2.3% от брутния вътрешен продукт (БВП), в сравнение с 1.5% през 2004 година. Голяма част от него се дължи на увеличени приходи от нарастването на вътрешното търсене, които значително компенсират увеличението на разходите, породено от оздравителните мерки за справяне с щетите от наводненията.
Държавният дълг (включително и дълговите гаранции) в края на 2005 г. представлява 31.9% от БВП, което е наполовина в сравнение с нивото отпреди три години. Причината за това, според анализаторите, е ефикасното управление на дълга, изразяващо се в пълното предплащане на брейди облигациите със средства от фискалния излишък и приходите от приватизация. Освен това в края на миналата година фискалният резерв е достигнал 4.5 млрд. лв., или 10.8% от БВП. През първите четири месеца на 2006 г. консолидираният бюджетен излишък е 1.9% от брутния вътрешен продукт, като е нараствал по-бързо в сравнение с предишната година. В края на май 2006 г. държавният дълг е намалял още до 27.5% от БВП основно на предплащането на заеми към МВФ и Световната банка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във