Банкеръ Daily

Финансов дневник

И средният бизнес получава безвъзмездно финансиране - до 100 хил. лева

От 30 000 до 100 000 лв. безвъзмездна помощ по нова схема на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" ще получат средните предприятия, засегнати от карантината. Документите  към процедурата "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ вече са публикувани за обществено обсъждане. 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 156 млн. лева. До програмата ще се допускат фирми с приходи минимум 3 млн. и максимум 50 млн. лв., които са претърпели спад от 20% в оборота си в месеца след 1 февруари и до месеца, предшестващ кандидатстването за помощ.

Не се допускат предприятия в несъстоятелност, ликвидация, виновни за неизпълнение на обществени поръчки, получили неправомерно еврофинансиране, с данъчни задължение.

Плащането по проектите на одобрените фирми може да се извърши в два варианта. Първият е авансово отпускане на 40% от сумите и крайно плащане след верификация на разходите. Вторият вариант е плащане на сумата изцяло в края на проекта, когато са одобрени фактурите.

Микро и малките предприятия вече получиха възможност да кандидатстват за безвъздмездно финансиране от 3 хил. до 10 хил. лева. Бюджетът от 173 млн. лв. бе изчерпан само за няколко дни. 

Както по програмата за дребния бизнес, така и при тази за големите фирми помощта ще се раздава по ред на постъпване на заявленията. В случай, че при проверката на кандидатурата бъде установена нередност, до кандидатите се изпраща уведомление от ИСУН 2020. Те следва да представят липсващите документи или да отстранят проблемите в срок до три работни дни от датата на изпращане на уведомлението. От портала уведомяват, че няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във