Банкеръ Daily

Официално:

И през 2021 г. граждани и фирми ще могат да отсрочват плащания по кредитите

Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) утвърди предложеното от Асоциацията на банките в България удължаване на срока на действие до 31 март 2021 г. на реда за отсрочване на плащанията по кредитите, известен също като кредитния мораториум.

Редът отново стъпва върху насоките на Европейския банков орган, който наскоро даде "зелена светлина" за продължаване на мораториумите върху плащанията по заеми в Европа. 

Промените са свързани, договорени между БНБ и Банковата асоциация са следните:  • удължаване на срока за подаване на искания от клиенти на банките за отсрочване на задължения – до 23 март 2021 г.;

  • удължаване на срока за одобрение на тези искания от страна на банките – до 31 март 2021 г.;

  • удължаване на крайния срок за отсрочване на задължения на клиентите на банките – до 31 декември 2021 г., но не повече от 9 месеца

  • въвеждане на изискване задълженията, обект на мораториум, да са били редовни или с просрочие под 90 дни към датата на подаване на искането за разсрочване;

  • въвеждане на възможност задълженията, за които е било подадено искане за отсрочване преди 30 септември 2020 г., да могат да бъдат допълнително отсрочвани, като общият период на всички отсрочвания не надвишава 9 месеца.


БНБ ще изиска от банките да предоставят в срок до 10 работни дни оперативни планове за оценка на потенциалната възможност за неплащане от страна на техните клиенти-кредитополучатели, възползвали се от мораториума, след неговото изтичане.

Централната банка ще продължи ежемесечно да публикува агрегирана информация във връзка с постъпилите и одобрени искания за отсрочване на задълженията.

Това е второто удължаване на крайния срок за подаване на искания от страна на клиентите на банките по Реда за отсрочване, утвърден през април, след като през юли срокът беше променен и тогава клиентите на банките получиха още 90 дни (до края на септември 2020 г.), през които да поискат отсрочване на погасяването на задълженията си.

"Промените в Реда за отсрочване ще дадат възможност на банките, при благоприятно регулаторно третиране, да предоставят облекчения на кредитополучателите по обслужването на техните заеми и ще способстват за съхраняване капацитета на банките за предоставяне на нови кредити", подчертават в своя позиция от Асоциацията на банките в България. 

Досега от мярката са се възползвали множество засегнати от пандемията физически и юридически лица. Според данните на БНБ, в края на октомври 2020 г. са одобрени близо 89 000 искания на фирми и домакинства на обща стойност над 8.5 млрд. лв. В данните БНБ отчита и информацията за тези кредитополучатели, за които гратисният период по мораториума е изтекъл към края на отчетната дата, както и за доброволно отказалите се кредитополучатели, първоначално подали молба за ползване на възможностите на мораториума.

Банковата асоциация посочва също, че клиентите са свободни да договарят индивидуално и други начини за облекчаване изплащането на кредитите им, в съответствие с изискванията на нормативната уредба.

Facebook logo
Бъдете с нас и във