Банкеръ Daily

Финансов дневник

И през 2015-а домакинствата ще са предпазливи при тегленето на заеми

Въпреки сложната политическа и икономическа обстановка в страната през 2014г., конкуренцията на банковия пазар доведе до по-добри ценови условия по кредитите, от което спечелиха основно клиентите. Това прогнозира Крум Алексиев, директор "Маркетинг и клиентски сегменти" в "Уникредит Булбанк", цитиран от институцията.

При кредитите за граждани и домакинства през тази година банката отчита увeличение на  пазарния дял до 14.9 процента. Пазарният дял при ипотечните кредити пък нараства до 17.8 на сто.

Основните причини за повишена активност на домакинствата през последното тримесечие на 2014 година са две – първите признаци за политическа стабилност и желанието на част от домакинствата да повишат качеството си на живот, премествайки се в по-голямо жилище. Най-активни остават потребителите между 36 и 45 години, които вече са над 47% от всички кредитополучатели. След тях е групата на купуващи първо жилище на възраст между 26 и 35 години – 33.2 процента.

През цялата изминала година се наблюдава ръст в подадените искания за ипотечни кредити на физически лица с около 5% спрямо 2013 година. Средният размер на ипотечните кредити през 2014 година е близо 72 300 лева - с около 4% по-голям от миналата. Средният срок на изплащане на ипотечните кредити се запазва на 22 години. Едва 0.3% от ипотеките през октомври 2014 г. не са целеви, а за лично ползване, като те често се използват за финансиране на други сделки.

Въпреки желанието на много банки на пазара да предложат на клиентите си стабилност в изплащането на кредитните им задължения чрез непроменлива месечна вноска, интересът към кредитите с фиксирана лихва продължи да спада, за сметка на увеличаващия се интерес към кредитите с атрактивни плаващи лихвени проценти. Една от възможните причини е очакванията на потребителите за ниски пазарни лихвени индекси в краткосрочен и средносрочен период.

През тази година наблюдавахме повишено търсене на потребителски кредити и нарастване на средния размер до 8 100 лева. За сравнение през 2013 година той беше 7 300 лева. От друга страна, наблюдаваме все по-голямо желание от страна на клиентите за по-бързо погасяване на задължението, като средният срок на потребителския кредит намалява от 8 на 7 години.

През юли бяха приети промени в Закона за потребителския кредит, които засягат както потребителските, така и ипотечните кредити. В резултат банките, предлагащи кредити на граждани, промениха цялостно своите оферти и модела на ценообразуване, базиран на пазарни индекси, като се постигна опростяване на условията и по-голяма прозрачност.

Положителните сигнали за подобряване на макросредата и икономическата активност, повишената ликвидност в системата и колебливото възстановяване на пазара на труда определят очакванията за поведението на потребителите през 2015 година. Тенденцията за понижаване на лихвите по кредити, повишено предлагане и конкуренция между финансовите институции ще се запази и през тази година, като домакинствата ще продължат да бъдат предпазливи при вземането на финансови решения. Очакванията са за лек ръст на сделките с недвижими имоти от около 5%, което ще раздвижи и пазара на ипотечни кредити. Прогнозите за цените на недвижимите имоти е за минимално повишение през следващите няколко месеца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във