Банкеръ Weekly

Финансов дневник

И МБТР ЩЕ ИЗДАВА ИПОТЕЧНИ ОБЛИГАЦИИ

Емитирането на облигации явно се превръща в мода на българския пазар. До момента пет банки - БАКБ, СИБАНК, ПИБ, Пощенска банка и ОББ, пуснаха свои ценни книжа, а още две - РОСЕКСИМБАНК и ЦКБ, подготвят облигационни емисии. През седмицата към тях се присъедини и Международната банка за търговия и развитие. На 12 юни общото събрание на акционерите й взе решение тя да емитира ипотечни облигации. Съветът на директорите на банката бе натоварен да уточни конкретните параметри на емисията и да определи в кой момент тя да бъде пусната на пазара. Общата номинална стойност на облигациите ще е между 700 хил. и 2 млн. лв., а срокът им за погасяване няма да е по-дълъг от 30 месеца.Акционерите на МБТР приеха баланса и отчета на банката за 2001 г. и решиха цялата й печалба за миналата година от 216 хил. лв. да бъде заделена във фонд Резервен. Освен това общото събрание увеличи броя на членовете на съвета на директорите от петима на седем. В него остават председателят на директорския борд Пламен Бонев, Александър Александров, Боян Пенков, Атанас Радев и Младен Иванов. За нови негови членове са избрани началникът на отдел Корпоративни финанси Светлозар Иванов и началникът на отдел Капиталови пазари Александър Панев. Документите им са изпратени в БНБ с молба да им бъде издаден сертификат за изпълнителен директор.За председател на съвета за вътрешнобанков контрол за още три години общото събрание на МБТР преизбра проф. Делчо Порязов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във