Банкеръ Daily

Финансов дневник

И големите фирми получават достъп до кредити с гаранция от държавата

ББР

И големите фирми вече ще могат да кандидатстват за кредит с гаранция от държавната Българска банка за развитие.

"В хода на изпълнение на Програмата нуждата си от ликвидни средства заявиха и по-големи предприятия, които са изключени от обхвата на антикризисната мярка. Това е констатирано и от направеното проучване сред търговските банки - партньори по Програмата, които са отправили предложение за включване в обхвата на финансирането и на предприятия над категориите за малки и средни предприятия", съобщи Министерският съвет, който на днешното си задание одобри съответните промени в гаранционния инструмент.

За да се запази фокусът върху малкия и среден бизнес обаче правителството залага изискването всяка банка да изпълнява минимална квота за финансиране на малки и средни предприятия, която да е не по-малка от 60 % от формираните по програмата портфейли от кредити.

Увеличава се абсолютният, максимален размер на кредита към едно лице и свързани лица от 300 000 лева на 1 000 000 лева за МСП и на 2 000 000 лева за големи предприятия - търговски дружества по смисъла на Търговския закон. Увеличението кореспондира с нарастващите нужди на търговските предприятия от ликвидни средства.

Предлага се увеличаване на Лимита на гаранционни плащания да стане до 50 %. По този начин ББР АД вече се ангажира да прави ефективни гаранционни плащания към търговските банки в размер на до 50 % от Гарантираните портфейли от кредити по Програмата. Като резултат от промяна на Лимита на гаранционни плащания, очакваният портфейл кредити се променя и е в размер на 1 250 000 000 лева. Променя се и очакваният портфейл гаранции, който става 1 000 000 000 лева.

В сегашния си вид програмата на ББР ще продължи до 30 юни 2021 година.

По данни на ББР 643 са одобрените български микро-, малки и средни предприятия по гаранционната програма за подкрепа на бизнеса, засегнат от пандемията COVID-19. Общият размер на потвърдените за гарантиране кредити е 90,7 млн. лв. 

Най-сериозен интерес към програмата са проявили компании от секторите търговия, туризъм, транспорт и производство. Сред подпомогнатите са още фирми в сферата на селското стопанство, строителството, услугите и рекламната дейност.

Кредитите се отпускат от 8 банки-партньори, при намалени изисквания за обезпечение и възможност за гратисен период до 3 години. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във