Банкеръ Weekly

Финансов дневник

И депозити, и кредити растат

Депозитите на домакинствата  и НТООД (нетърговските организации, обслужващи домакинствата) в края на август 2018 г. са 49.598 млрд. лв. (48% от БВП). Те се увеличават със 7.6% спрямо същия месец на 2017 г. (7.3% годишно нарастване през юли 2018 година). Това показват най-новите статистически данни  на Българска народна банка.

В края на август 2018 г. депозитите на неправителствения сектор са 76.046 млрд. лв. (73.7% от БВП), като годишното им увеличение е 8% (8.8% годишно повишение през юли 2018 година), съобщи БНБ. Депозитите на нефинансовите  предприятия в края на същия период са 23.848 млрд. лв. (23.1% от БВП).  В сравнение със същия месец на 2017 г., те се увеличават с 14% (16.4% годишно повишение през юли 2018 година). Депозитите на финансовите предприятия намаляват с 22.5% на годишна база през август 2018 г. (18% годишно понижение през юли 2018 г.) и в края на месеца достигат 2.6 млрд. лв. (2.5% от БВП).

Кредитите за домакинства и НТООД са 21.335 млрд. лв. (20.7% от БВП) в края на август 2018 година. Спрямо същия месец на 2017 г. те се увеличават с 10.2% (10% годишно повишение през юли 2018 година). В края на август 2018 г. жилищните кредити са 10.150 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 9.6% (9.2% годишно увеличение през юли 2018 година). Потребителските кредити възлизат на 8.901 млрд. лв. и се увеличават с 15.4% спрямо август 2017 г. (15% годишно повишение през юли 2018 година). На годишна база другите кредити намаляват с 10.4% (6.4% годишно понижение през юли 2018 г.), като достигат 951.9 млн. лева.

В края на август 2018 г. кредитите за неправителствения сектор са 56.496 млрд. лв. (54.7% от БВП) при 56.162 млрд. лв. към юли 2018 г. (54.4% от БВП). През август 2018 г. те се увеличават на годишна база със 7.6% (7.1% годишно повишение през юли 2018 година). Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от групата "Други парично-финансови институции" (Други ПФИ), чийто обем за последните дванадесет месеца е 95 млн. лева. На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 126.4 млн. лв. (в т. ч. 10.4 млн. лв. през август 2018 година), а обратно изкупените кредити - 31.4 млн. лв. (през август 2018 г. няма обратно изкупени кредити). Кредитите за нефинансови предприятия нарастват с 4.2% на годишна база през август 2018 г. (3.4% годишно повишение през юли 2018 г.) и в края на месеца достигат 32.491 млрд. лв. (31.5% от БВП).

Facebook logo
Бъдете с нас и във