Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ХРИСТИЯНСКИТЕ ПРИНЦИПИ СА В ОСНОВАТА НА ДОБРОТО БАНКИРАНЕ

Джонатан Харфийлд пред в. БАНКЕРЪГ-н Харфийлд, известно е, че освен друго имате магистърска степен по философия, а това е малко необичайно за човек, чиято професионална съдба е свързана с финансите. Коя, според вас, е успешната философия за един банкер?- Мисля, че банкирането е субективен процес. Банкерите поемат риск спрямо своите клиенти, а те от своя страна разчитат на тяхната точна преценка, когато инвестират в различни финансови инструменти. В същото време от банкера зависи изцяло дали ще реши да отпусне кредит на определен клиент, или да му откаже. При вземането на подобно решение е много важно да се познава бизнесисторията на фирмите и миналото на хората, които я притежават или управляват.Моята философия в банкирането се основава на убеждението ми, че Бог е създал човека по свое подобие и че го е създал добър. Когато поставям началото на едно делово взаимоотношение, винаги изхождам от този принцип. Разбира се, това не е някаква догма. Но проучването на всеки клиент аз започвам с контакта си с него, като приемам, че той е с разумни, достойни, морални и честни намерения. Ако не смятам така, няма смисъл въобще да разговарям с който и да е клиент. В противен случай, приемайки обстоятелството, че се занимавам с непочтени хора, аз от самото начало трябва да съм наясно, че поемам твърде голям риск.Но ако банкерите следват стриктно християнските принципи, означава ли, че когато ги ударят по едната буза, трябва да подложат и другата, или, казано на финансов език, когато клиентът не върне кредита, банката трябва да му отпусне нов? Няма ли опасност тези принципи да доведат банките до фалит?- Не съм съгласен, че спазването на християнските принципи може да създаде подобен проблем. Напротив, те са добър начин да се прави всякакъв бизнес, включително и банков. Християнството е преди всичко религия на отговорността. А банкерът носи първата и последна отговорност по отношение на депозитите на хората. Това означава, че той трябва внимателно да преценява риска, когато отпуска заеми от парите, които хората са поверили на управляваната от него институция. Следователно, когато някой кредитополучател не обслужва задълженията си към банката, няма да е отговорно и няма да е по християнски, ако банкерът обърне и другата си буза, отпускайки му нов кредит. Близо шест години сте работили като представител на ЕБВР в страни членки на бившия Съветски съюз. Как работят там банкерите - според християнската философия или по правилата на тъмните векове (б.а. - с този термин някои историци отбелязват времето на ранното Средновековие, когато варварите разрушават римската цивилизация)?- Както вече казах, християнските ценности са в основата на всеки добър и отговорен бизнес. И като представител на ЕБВР аз бях свидетел на значителните успехи в развитието на финансовокредитните сектори на онези бивши социалистически държави, в които към банкирането се подхождаше с необходимата отговорност. За десет години банковият сектор на Естония например постигна забележителен прогрес и сега там се прилагат всички етични норми, които са характерни за този бизнес в развитите държави. Виждам, че тези норми постепенно се налагат и в България, което показва, че финансовият ви сектор се доближава до европейските стандарти.Има ли разлика във философията на един естонски банкер и на един руски банкер?- Естонските банкери са доста напреднали в усвояването на правилата и етиката на банкирането, приети в развитите държави. Непосредствено след разпадането на Съветския съюз в повечето страни, които ги съставляваха, бързо бе изградена модерна банкова система, за чието създаване голяма роля изиграха капиталите от Финландия и от скандинавските държави. Благодарение на тях Естония оживи бизнеса си. Доколкото знам, в края на 2002 г. най-добрите естонски банки са с рейтинг А-, какъвто нямат дори и някои от големите западноевропейски финансови институции.Положението в Русия е коренно различно. Там банковата система не е изградена по западноевропейски модел. Руският финансов пазар е почти монополизиран, тъй като Руската спестовна банка (СБЕРБАНК) контролира 90% от депозитите в страната. Повечето банки там започнаха да въвеждат международните практики и норми в своята работа едва преди няколко години. Затова смятам, че финансовокредитният сектор в Русия тепърва ще се развива. В този смисъл бих сравнил банковата система в България с тази в Естония, тъй като и тук, както в прибалтийската държава, банковият сектор много бързо отбеляза положителен напредък.Какво ви предложиха собствениците на ПИБ, за да се откажете от работата си в ЕБВР?- Ще бъда откровен с вас. Всъщност собствениците не ми предложиха нищо повече от това, което получавах в ЕБВР. Аз съм на 43 години и вече мога да си позволя лукса да приема ново предизвикателство, каквото е идването ми в България. Но истинската причина да започна работа в ПИБ бе, че познавах банката отпреди девет години. Бях наясно кои са собствениците й, бях работил с изпълнителните й директори и реших, че искам да работя с този мениджърски екип.Какви ще бъдат вашите отговорности в Първа инвестиционна банка?- Аз ще съм главен изпълнителен директор, следователно ще отговарям за цялостното управление на банката - за всекидневните финансови операции, за персонала, за кредитирането, за юридическия отдел. Въобще за всичко. Ще се опитам кабинетът ми винаги да е отворен за всеки служител на банката. Искам да наложа бизнесстратегия, която да е в съзвучие с най-добрите принципи на международното банкиране.Имате ли вече идея какво искате да промените в работата на банката или в нейната структура?- Дойдох, за да се присъединя към един много добър мениджърски екип, а не за да решавам някакви наболели проблеми. Първа инвестиционна банка има много добри позиции на българския пазар, така че тя не се нуждае от някакви революционни промени. Разбира се, през следващата година ще въведем и много нови продукти и услуги, така че клиентите ни да имат възможно най-голям избор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във