Банкеръ Weekly

...

Хората предпочитат по-ниските плаващи лихви

Крум Алексиев, директор "Маркетинг и клиентски сегменти" в "УниКредит Булбанк"

При кредитите за граждани и домакинства през 2014-а "УниКредит Булбанк" отчита увeличение на  пазарния дял до 14.9 процента. Пазарният дял при ипотечните кредити нараства до 17.8 процента.

Основните причини за повишена активност на домакинствата през последното тримесечие на 2014 г. са две: първите признаци за политическа стабилност и желанието на част от домакинствата да повишат качеството си на живот, премествайки се в по-голямо жилище. Най-активни остават потребителите между 36 и 45 години, които вече са над 47% от всички кредитополучатели. След тях е групата на купуващи първо жилище на възраст между 26 и 35 години – 33.2 процента.

През цялата 2014-а се наблюдава ръст в подадените искания за ипотечни кредити на физически лица с около 5% спрямо 2013 година. Средният размер на ипотечните кредити през 2014 г. е близо 72 300 лв. - с около 4% по-голям от 2013 година. Средният срок на изплащане на ипотечните кредити се запазва на 22 години.

Въпреки желанието на много банки да предложат на клиентите си стабилност при изплащането на кредитните си задължения чрез непроменлива месечна вноска, интересът към кредитите с фиксирана лихва продължи да спада за сметка на увеличаващия се интерес към кредитите с атрактивни плаващи лихвени проценти. Една от възможните причини са очакванията на потребителите за ниски пазарни лихвени индекси в  краткосрочен и средносрочен период.

През тази година наблюдавахме повишено търсене на потребителски кредити и нарастване на средния размер до 8100 лв. ( за сравнение през 2013 г. той беше 7300 лв.). Освен това наблюдаваме все по-голямо желание от страна на клиентите да погасяват по-бързо задължението, като средният срок на потребителския кредит намалява от осем на седем години.

Положителните сигнали за подобряване на макросредата и икономическата активност, повишената ликвидност в системата и колебливото възстановяване на пазара на труда определят очакванията за поведението на потребителите през 2015 година. Тенденцията за понижаване на лихвите по кредитите, повишеното предлагане и конкуренцията между финансовите институции ще се запазят и през следващата година, като домакинствата ще продължат да бъдат предпазливи при вземането на финансови решения. Очакванията са за лек ръст на сделките с недвижими имоти от около 5%, което ще раздвижи и пазара на ипотечни кредити.

Прогнозата за цените на недвижимите имоти е за минимално повишение през следващите няколко месеца.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във