Банкеръ Daily

Финансов дневник

Хората пак пропищяха от лихварите

S 250 c7dc041e 92b2 44fa 9de9 28bb17750830

Само за една седмица в редакцията на в. "БАНКЕРЪ" се получиха шест писма от жители на гр. Раднево и на  с. Знаменосец, Старозагорско, които се оплакват от фирмите за бързи кредити. Хората, които ни пишат, са от "всякоя възраст, пол и занятие " (по  Иван Вазов,  "Епопея на забравените") и  негодуват срещу практиката на няколко активно рекламиращи се в медиите компании за бързи кредити. Според изложеното  в писмата до редакцията  въпросните кредитори изненадвали получателите на заеми с допълнителни такси, които значително увеличавали размера на вноските им за обслужване на задълженията и ги правели непосилни за връщане. При забавяне на вноските  лихварите изпращали при длъжниците си свои служители, които ги тормозели и ги заплашвали, че ще им пратят "инкасатори". Явно под тази дума трябва да се разбира - съдия-изпълнители или хора на фирмите за събиране на вземания. Не искаме и да си мислим, че понятието "инкасатори" охваща дебеловрати мускулести момчета, действащи на границата на закона или оттатък  нея. Та авторите на писмата поставят въпроса: "Докога ще се дава толкова голяма свобода на фирмите за бързи кредити"?

 

За да сме полезни на засегнатите от лихварите хора

 

гр. Раднево и с. Знаменосец, първо ще ги посъветваме да изпратят незабавно жалбите си със всички съпътстващи ги документи на Комисията за защита на потребителите и на омбудсмана на Република България Мая Манолова. Това са двете официални институции, които по силата на Закона за потребителския кредит могат да защитят гражданите, взели подобни заеми. Тези две институции имат правния експертен капацитет да преценят дали в случаите, описани от жителите на гр. Раднево и с. Знаменосец, техните кредитори - фирмите за бързи заеми, са нарушили закона. Защото ако се окаже, че това е така, въпросните лихвари не само ще понесат административни наказания, но и е напълно възможно длъжниците им да получат правото да погасят само главницата на получените кредити, без хората да плащат умопомрачителните лихви по тях.

Веднага обаче искаме да предупредим авторите на писмата до редакцията на в. "БАНКЕРЪ", че

 

лихварите добре си опичат работата

 

Фирмите за бързи кредити разполагат с  юридически екипи, които подготвят договорите им с клиентите по начин, който да съответства на всички изисквания на законите, по които те работят. Тук ще кажем, че дейността на лихварите е регламентирана както от Закона за потребителския кредит, така и от Закона за задълженията и договорите и от Гражданскопроцесуалния кодекс. Във всички тези нормативни актове обаче има толкова много правила и изключения, че един добър юрист винаги може да намери

 

вратички за заобикаляне на законовите правила

 

И колкото и да е неприятно да го констатираме, голяма част от работата на правистите на фирмите за бързи кредити е да намират именно тези вратички. Например много фирми вкарват в договорите си  клаузи, според които длъжниците в кратък срок от време трябва да осигурят обезпечение на заема под формата на поръчителство или на... банкова гаранция. Звучи доста парадоксално  -  хора, които не удовлетворяват условията на банките, за да вземат заеми от тях,  са принудени да се обърнат към фирмите за бързи кредити и  трябва да им осигурят банкова гаранция за целта. Пълен абсурд. И ако не го направят, дължат огромни наказателни суми, често достигащи пълния размер на предоставения заем. Това е, меко казано, капан. И този капан ще става все по- безпощаден, защото пак в Закона за потребителския кредит е казано, че годишният процент на разходите, който кредиторът може да вземе от длъжника, не бива да надхвърля пет пъти законовата лихва,  определяна с постановление на Министерския съвет. А тя е ОЛП плюс 10 процента. Сега ОЛП е нула, а какво ще стане, ако след време достигне 2-3 и повече процента, както вече се случвало в предишни години?! Стигне ли се дотам 

 

длъжниците на лихварите ще попаднат в безизходица

 

Освен това според Закона за потребителския кредит наказателните лихви и такси не се вземат предвид при  изчисляването на максимално допустимия годишен процент на разходите. А се вижда, че в договорите на много фирми за бързи заеми има условия, които директно изправят  длъжника пред  невъзможност да ги изпълни, и наказателните лихви и такси са му гарантирани още когато подписва договора, без значение дали си погасява заема редовно, или не. Може  и да си плащате навреме, но ако не сте в състояние да осигурите поръчител или банкова гаранция, унищожителната наказателна такса ви е сигурна.

Поради всички изложени дотук  факти и обстоятелства е добре държавните органи да предприемат

 

превантивни мерки срещу лихварите

 

и по точно срещу техните порочни корпоративни практики. На първо време ще е добре Комисията за защита на потребителите да събере всички оплаквания срещу фирмите за бързи кредити и на тяхна база да направи секторен анализ на условията и практиките,  които прилагат, когато  отпускат заеми. Ако бъдат констатирани нередности, те да бъдат публично оповестени заедно с имената на нарушителите и да им бъдат наложени полагащите им се според нормативните  документи наказания. На второ място - на базата на констатираните от въпросния секторен анализ проблеми, Комисията и омбудсманът на Република България могат да поискат промяна в законите, чрез която да бъдат  затегнати  изискванията към лихварите и да се увеличат наказанията за нарушения. Например защо да не бъде въведена санкция, че фирма за бързи кредити, за която са констатирани две или повече нарушения, се глобява със сума до 10% от активите й или от оборота й в зависимост от това коя от двете счетоводни позиции е по-голяма. Подобни санкции ще бъдат поучителен и възпитателен пример - следващите нарушители със сигурност  ще преосмислят търговските си практики и ще свият уши. Друга подобна рестриктивна мярка би могла да бъде правото на КЗП при констатирани  две или повече нарушения  да поиска от БНБ да извади фирмата за бързи кредити от своя регистър с всички произтичащи от това последствия.

В закона за потребителския кредит е добре да се забрани  да се искат допълнителни обезпечения по подобни заеми, и то  длъжникът трябва да ги предостави, след като договорът  е подписан и сумата е отпусната. Няма да е лошо да се обмисли възможността наказателните  лихви и такси и други подобни плащания  да са в размер, който при добавянето му към редовните вноски няма да  надвиши  като обща сума максимално допустимия годишен процент на разходите.

Полезен съвет за гражданите

пък е колкото и да им  е  наложително да ползват заем, да избягват  лихварите,  ако в условията им  има изисквания за предоставяне на допълнителни обезпечения, които да се  дадат,  след като е  отпусната  сумата. Особено пък и ако неизпълнението на тези изисквания води до финансови санкции.

Следващото, което трябва да съобрази получаващият кредит, е  размерът на сумата, която заема  от фирми за бързо кредитиране,  да не надхвърля сумата на месечната му заплата, пенсия или  друго сигурно възнаграждение. И получи ли  своя  месечен доход, първата му  работа  да е си върне съответното задължение. Неслучайно повечето бързи кредити ги  рекламират като заем до заплата.

Кредитните експерти препоръчват в най-лошия случай заемът да не  надвишава  шест месечни работни заплати. И пак да повторим - разполагате ли с  пари,  веднага си плащайте първо на кредитора. Иначе дълговото робство ви е в кърпа вързано, и то въпреки че  спазвате  всички изисквания на законите.  И най-вече - внимателно четете всяко изречение от договора за кредит. Защото при тези договори Дяволът е в детайлите, дори в препинателните знаци. Ако не разбирате нещо, питайте. Ако пак не ви е ясно, просто не подписвайте.

Бизнесът на фирмите за бързи кредити е нещо толкова обичайно и толкова старо, колкото е стар светът. Лихварството е възникнало още при появата  на търговските взаимоотношения, при това още преди банковото дело. През вековете  различни религии, идеологии и държави са се опитвали да го изкоренят - често с огън и меч, но то не само е оцеляло, а и е еволюирало. Така че е безсмислено да се пледира  за забраната му. Но лихварството си е бизнес, а доколкото е  финансов бизнес и  влияе  изключително силно върху съдбите на хората, очевидно трябва да бъде строго регулирано.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във