Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Холандия и Швейцария - топ инвеститори у нас

Преките чуждестранни инвестиции в България за периода януари-юни 2012-а са 221.4 млн. евро, или 0.6% от брутния вътрешен продукт. За сравнение - през първото полугодие на миналата година размерът им е бил едва 63.2 млн. евро (0.2% от БВП).


Съдейки по предварителните данни на БНБ, привлеченият дялов капитал (преведени или изтеглени парични и апортни вноски на чужденци в или от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления или плащания по сделки с недвижими имоти в страната) възлиза на 422.1 млн. евро спрямо същия период на 2011-а. Постъпленията от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са 122.9 млн. евро.


Нетният капитал (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) обаче е отрицателен в размер на 235.3 млн. евро, но все пак намалява спрямо същия период на миналата година когато е бил -289.6 млн. евро.


По държави най-големите преки инвестиции у нас за периода идват от Холандия - 163 млн. евро, Швейцария - 122.5 млн. евро, и Русия - 68.9 млн. евро. Най-големите нетни отрицателни потоци пък са към Германия (-284 млн. евро) и Великобритания (-77 млн. евро).


По отраслова структура най-големи нетни постъпления има в сектора Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода - общо 136.2 млн. евро. А най-големите плащания за отчетния период са в отрасъла Преработваща промишленост - 260.1 млн. евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във