Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ХИМИМПОРТ ЗАПАЗИ ДИРЕКТОРСКИЯ БОРД НА ПОК СЪГЛАСИЕ

Цялото досегашно ръководство на ПОК Съгласие АД се запазва, реши новият му мажоритарен собственик Химимпорт АД на проведеното на 20 септември акционерно събрание на дружеството. В съвета на директорите остават Божидар Данев, Константин Тренчев, Людмила Векова, която остава и изпълнителен директор, и Алексей Георгиев, който е директор Маркетинг на пенсионноосигурителното дружество. Единственият освободен от съвета на директорите е Атанас Раков, който напуска по собствено желание. Новите членове на съвета на директорите на ПОК Съгласие от страна на Химимпорт АД са трима: Ангел Ирибозов, изпълнителен директор, Велислава Балтова и Миролюб Иванов.Химимпорт стана собственик на 59.1% от капитала на пенсионноосигурителната компания, които закупи от Орел Г Холдинг и дъщерните му дружества - Орел Консулт и застрахователните компании Орел и Орел Живот. Другите 40.9% са разпределени между Българска стопанска камара, застрахователно дружество Витоша, БУЛБАНК и група физически лица.Химимпорт притежава и друго пенсионноосигурително дружество - ЦКБ Сила. За момента мажоритарният собственик на двете осигурителни компании не смята да ги обединява и е декларирал намерението си да ги развива поотделно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във