Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ХИМИМПОРТ ГЛАСУВА СРЕЩУ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА БКК

Единствено акционерът на Химимпорт се противопостави на решението капиталът на Банковата консолидационна компания да бъде увеличен под условие от 3.2 млн. на 20.7 млн. лева. То бе взето от общото събрание на БКК на 31 януари 2001 година. По силата на споменатото условие единствено държавата ще участва в увеличението на капитала от 17.5 млн. лева.
По-любопитното всъщност е, че тя няма да плаща с живи пари за придобивката си, а ще апортира 25% от акциите на Банка ДСК (по номиналната им стойност от 1 лев), които са собственост на Министерския съвет. Търговският закон дава възможност общото събрание на всяко едно дружество да вземе решение за увеличение на капитала под условие, ако то бъде гласувано с повече от три четвърти от гласовете на съдружниците или акционерите. А държавата в лицето на Министерството на финансите контролира минимум 82% от капитала на БКК. Останалите 18% са разпределени между ХЕБРОСБАНК, БИОХИМ, Стопанска и инвестиционна банка и фалиралите БАЛКАНБАНК и МИНЕРАЛБАНК, както и Софийската голяма община, частни компании, сред които е и Химимпорт, и 21 общински фирми.
След увеличението на капитала на консолидационната компания държавният дял в нея ще надхвърли 97.2%, а този на останалите акционери ще падне до 2.8 процента. Делът на Химимпорт например ще намалее от 0.13 на 0.02%, на ХЕБРОСБАНК - от 0.51 на 0.08%, на БИОХИМ - от 0.7 на 0.11%, на Стопанска и инвестиционна банка - от 0.28 на 0.07%, на БАЛКАНБАНК - от 0.12 на 0.02%, на МИНЕРАЛБАНК - от 0.28 на 0.04%, и на СГО - от 1.14 на 0.17 процента. Логично ще намалеят и дивидентите, които се полагат на дребните акционери от печалбата на БКК. И точно това бе една от главните цели на упражнението с увеличението на капитала на компанията. През тази година по сметките й постъпиха 360 млн. евро от продажбата на БУЛБАНК. А на министъра на финансите му капе кръв от сърцето само при мисълта, че трябва да се раздели, макар и с малка част от тази сума, която да се даде като дивидент на разни частни фирми, фалирали банки и т.н.
Представителите на дребните акционери - с изключение на Химимпорт, прецениха, че не си струва да се заяждат с държавата по въпроса за увеличението на капитала на БКК, след като решенията на общото събрание са предопределени. Те не протестираха и срещу факта, че акциите на Банка ДСК се внасят като увеличение на капитала на консолидационната компания, без стойността им да е оценена от вещи лица. Но дори и да бяха надигнали глас срещу този ход на държавата, представителите й - вицепремиерът Петър Жотев и финансовият министър Муравей Радев, си бяха подготвили аргументите. Какви са те?
Миналата година Министерският съвет е приел Разпореждане N18, в което се казва, че когато се апортират дялове или акции на фирми, в които едноличен собственик е държавата, това става по номиналната им стойност, без да е необходимо да бъдат оценявани от вещи лица. Хитър ход, който показва, че операцията с принудителното намаляване на дела на частните акционери в БКК е била подготвена отдалеч.
За да бъде затворена схемата с прехвърлянето на акциите на Банка ДСК, сега тя на свой ред трябва да проведе общо събрание, на което да промени устава си. В момента банката е регистрирана като еднолично акционерно дружество, чийто единствен собственик е Министерският съвет. При положение че 25% от акциите й ще стават собственост на БКК, кредитната институция трябва да се пререгистрира като акционерно дружество. Вероятно на същото общо събрание ще бъдат приети балансът и отчетът на Банка ДСК за 2000 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във