Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ХЕБРОСБАНК ТОЧИ САБЯТА СИ ЗА БИОХИМ

Капиталът на ХЕБРОСБАНК да бъде увеличен от 27.4 млн. на 41.1 млн. лв., реши общото събрание на акционерите, което се проведе на 5 април. Те утвърдиха баланса и отчета за приходите и разходите на банката през 2001 година. Бе отчетено, че печалбата й е около 13.34 млн. лева. От нея за фонд Резервен ще бъдат заделени 950 хил. лв., а останалите 13.34 млн. лв. ще бъдат използвани за увеличението на капитала.ХЕБРОСБАНК точи сабята си за БИОХИМ и наличието на по-голям капитал ще позволи на банката да предложи по-добра оферта, коментират финансисти. Частната кредитна институция участва на търга заедно с инвестиционния фонд Шарлеман Кепитъл Лимитед. Той, както и банката, са собственост на ай.Риджънт Груп.Шарлеман Кепитъл е наследник на регистрираната през 1997 г. на Каймановите острови офшорка Риджънт Юръп. Централата й пък се намира в друг известен данъчен оазис - остров Ман. Управленският екип там действа в тясна координация със сателитния офис на фирмата в Лондон, а айРиджънт Груп и Шарлеман Кепитъл Лимитид използват едни и същи мениджъри на фондове и инвестиционни специалисти. Компанията е специализирана в управлението на публични и частни инвестиционни фондове в Централна и Източна Европа. Според данни на рейтинговата агенция Стандарт енд Пурс, три от тях са държали челните позиции в класацията на инвестиционните фондове в региона от началото на 2000 до октомври 2001 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във