Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ХАРЕСАХА И ФАЛИРАЛАТА КРЕДИТНА БАНКА

Инвестиционният посредник Хеджър е изпратил в началото на седмицата писмо до синдиците на Кредитна банка, с което ги информира, че негов чуждестранен клиент проявява траен интерес към фалиралата банка. В началото на 2001 г. въпросният клиент, чието име представителите на Хеджър засега не разкриват дори и пред синдиците на кредитната институция Павел Павлов и Господин Кузманов, сондира възможностите да закупи определени активи на фалиралата банка на Мултигруп. Сега - месец и половина по-късно, загадъчният кандидат настоял да се преговаря или за закупуване на обособени части, или на цялата кредитната институция. Добре съхраняваната тайна около името на кандидат-купувача обаче роди версията, че той е свързан с бившите собственици на фалиралата банка, които имат най-голям интерес ровенето в бакиите им да спре.
Синдиците Павлов и Кузманов съобщиха за БАНКЕРЪ, че са изпратили до Хеджър писмо, с което го уведомяват, че желаят лично да проведат разговор с представители на неговия чуждестранен клиент. На тях трябва да бъде уточнено какво точно иска да купува той - обособени части или цялата банка, защото процедурите за продажба в двата случая са доста различни.
Вероятно първите разговори по тази тема ще се проведат в средата на март, а дотогава синдиците на Кредитна банка ще платят 6.27 млн. лв. на граждани и фирми. Те ще могат да получат парите си на касите в софийския клон Батенбер на БИОХИМ, като представят съответните удостоверения, които ще се издават от специално упълномощени служители в софийския клон на Кредитна банка на ул. Ангел Кънчев N7. За да получат удостоверенията, гражданите трябва да представят лична карта или паспорт, както и документ, с който да докажат, че Кредитна банка им дължи пари. Ако за двегодишния период, през който тя е в несъстоятелност (от 17 февруари 1999 г.), собственикът на вземането е починал, наследниците му трябва да носят смъртен акт и удостоверение за наследство.
Фирмите, чиито пари потънаха в Кредитна банка, трябва да представят на служителите й удостоверения за всички промени в съдебните си регистрации, БУЛСТАТ, данъчен номер и документи, доказващи, че дружеството има вземания от банката. Едва тогава те могат да получат удостоверенията, с които да изтеглят парите си от БИОХИМ. Лицата, които ще се явят да получат парите от името на фирмата кредитор, е необходимо да носят документи, доказващи, че са упълномощени да сторят това.

Facebook logo
Бъдете с нас и във