Банкеръ Daily

Финансов дневник

Гуверньорът на БНБ очаква консолидацията в банковия сектор да продължи

Консолидацията е един от възможните отговори на предизвикателствата, пред които са изправени банките. Очаквам, че този процес ще продължи, обяви управителят на Българската народна банка Димитър Радев. 

Според Радев непосредственият ефект от ниските лихви е положителен и увеличената кредитна активност е един от показателите в това отношение. Подобно развитие обаче е свързано и със сериозни предизвикателства, например за рентабилността на банките поради топящите се лихвени маржове. "Трябва да посоча, че засега българските банки се справят добре с това предизвикателство. Акумулират се и циклични рискове, за неутрализиране на които БНБ активира и след това повиши нивото на антицикличния капиталов буфер за банките", отбелязва ръководителят на Централната банка.

По думите му евентуалното членство на България във валутнообмения механизъм ERM II няма да доведе до промени в нашата макроикономическа позиция, тъй като левът е с фиксиран курс към еврото, а страната ни вече е поела ангажимент това да не се променя до приемането ни в еврозоната. "Преките ефекти ще бъдат по-скоро положителни, например повишаване на кредитния рейтинг на България и подобряване на общата инвестиционна среда", акцентира Радев в интервю за Investors Digest, публикувано на страницата на БНБ. 

Той смята, че резултатите от прегледа на активите и стрес-тестовете, организирани от ЕЦБ, не са изненадващи. "Те съответстват на нашите собствени оценки. Комуникацията с ЕЦБ беше и остава отлична както в работата, свързана с прегледа на качеството на активите и стрес теста, така и в цялостния процес на подготовка за включването на лева в ERM II и присъединяването ни към Единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране", казва управителят на Централната банка. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във