Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ГЪРЦИТЕ БИЯТ ОТБОЙ ЗА БИОХИМ

Търговска банка на Гърция писмено е уведомила Банковата консолидационна компания, че няма да участва в поредния конкурс за приватизацията на БИОХИМ. Вероятно гърците са решили да ограничат дейността си у нас в рамките на дъщерната си кредитна институция Търговска банка на Гърция (България).Интерес към покупката на нашата банка прояви Търговска банка на Гърция в края на 2000 г., когато БКК правеше втори пореден опит да я продаде. Тогава обаче апетитите на гърците не бяха особено големи, тъй като в крайна сметка не подадоха оферта. В миналогодишното състезание единствен кандидат за БИОХИМ остана ХЕБРОСБАНК, но офертата й бе отхвърлена.При подготовката на новия конкурс за приватизацията на БИОХИМ изпратихме покани на всички по-големи чуждестранни инвеститори, както и на компаниите, които до момента са проявявали интерес към нея. Досега сме получили отговор само от Търговска банка на Гърция и затова правим нови запитвания до инвеститорите, на които сме изпратили писма, заяви прокуристът на БКК Нели Кордовска.Очакванията на консолидационната компания са, че към продажбата на БИОХИМ ще има сериозен интерес и оферти ще подадат както чуждестранни, така и български инвеститори. Апетитите си към нея не крият БУЛБАНК, ХЕБРОСБАНК, Райфайзенбанк (България), но това все още не означава, че те ще подадат оферти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във