Банкеръ Daily

Проф. Борис Грозданов:

Губим позиции в ефективността на разходите в публичния сектор

Вицепремиерът по икономическата и демографската политика Марияна Николова откри кръгла маса на тема "Ефективност на публичните разходи", организирана от Фискалния съвет на България. В приветственото си слово, тя подчерта, че ефективността на използването на финансовите ресурси е от изключително значение, когато те са ограничени. Николова подчерта, че едно от основните предизвикателства пред държавата е да определи кои публични услуги да предлага, сред тях кои са с по-висок приоритет и кои от тях могат да се възложат на частния сектор.

Актуалността на въпроса как да постигнем повече с по-малко пари нараства като тази проблематична област е свързана основно с повишението на цените на публичните услуги като здравеопазване, образование и транспорт, но също и с все по-увеличаващите се разходи, обусловени от демографските фактори и климатичните промени, отбеляза още Марияна Николова.

В рамките на форума бяха обсъдени проблемите, свързани с насочването на държавните разходи. Председателят на Фискалния съвет проф. Борис Грозданов посочи, че по основните критерии, определящи стабилността на публичните финанси България се намира на едно от челните места в Европейския съюз, но страната ни губи позиции по отношение на ефективността на разходите в публичния сектор.

В първия панел на тема "Ефикасност и ефективност на публичните разходи" участие взе председателят на Сметната палата Цветан Цветков. Той представи методи как с отчетност и прозрачност на публичния сектор може да бъде постигнат икономически растеж и настоя за широк обществен дебат по въпроса за финансирането на политическите партии. Цветков подчерта значимостта на финасовите одити като средство за обективна оценка на състоянието на финансовата отчетност и за обобщаването на системните слабости, значими при корекциите на грешките в тези финансови отчети. Отчетността и прозрачността са част от доброто управление, посочи той и даде примери как с одитите си Сметната палата допринася за подобряването на ефективността на публичните разходи.

След одита на изпълнението на общинските мерки в София за намаляването на замърсяването на въздуха с фини прахови частици и изпълнението на препоръките, ефектът е подобряване на качеството на въздуха в столицата със 17 на сто. А след одита за контрола върху биохраните и биопродуктите е подобрен контролът в търговската мрежа и потребителите са по-сигурни за качеството на тези продукти. По време на финансовите одити са извършени корекции на грешки във финансовите отчети на бюджетните организации за 2017 г. за 3.6 млрд. лв., а за 2018 г. – за 1.96 млрд. лв., отбеляза председателят на Сметната палата.

Марчин Согала от Главна дирекция "Икономическа и финансова политика" на ЕК и Каролина Рентериа от Международния валутен фонд представиха преглед на публичните разходи в еврозоната и оценка на управлението на публичните инвестиции в България. Членът на Фискалния съвет Любомир Дацов припомни, че въпросът за ефективността на бюджетните системи е поставен при първите опити за въвеждане на т.нар. програмно бюджетиране през 2001 г. Според него основен проблем е необходимостта от регламентация на системите за капиталово бюджетиране в Закона за публичните финанси. По време на кръглата маса беше подчертана също и важността на взаимовръзката ефективност – качество в публичните услуги и как най-правилно да се измерват отчетността и прозрачността в тази област.

Вторият панел бе посветен на опита на страната ни при управлението на ефективността на публичните разходи. Десислава Николова от Световната банка представи преглед на публичните разходи с акцент над приложението им в България. Участие в дискусията взеха още проф. д-р Румен Брусарски от УНСС и Калоян Стайков от Института за пазарна икономика. Те презентираха по какви начини се осъществяват по-ефективни и ефикасни инвестиции в публичния сектор, както и как у нас се постига прозрачност на публичните разходи. В докладите бе очертана необходимостта от нормативно регламентирано изискване за анализ "разходи-ползи" на публичните инвестиционни проекти, финансирани с национални средства, както и нуждата от специализиран кадрови потенциал в публичната администрация на централно и местно ниво.

Кръглата маса, посветена на ефективността на публичните разходи, е форум по значими икономически теми, организиран от Фискалния съвет, който предоставя възможност за изразяване на различни гледни точки и провеждането на широка дискусия. Плановете на организаторите са през 2020 година тази инициатива да бъде преобразувана в международна конференция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във