Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ГРУПИРОВКИ СЕ ПОДГОТВЯТ ДА ПЕЧЕЛЯТ ОТ ДЪЛГОВЕ

Докато през цялата 2002 г. се точеше протяжна дискусия за промените в Търговския закон, бяха подготвени и два проекта - на специална наредба за цесиите и на закона за дружествата със специална инвестиционна цел. Официално целта на тези проекти е да развържат пазара на дълговете. Както изглежда, в бизнессредите не липсва интерес към подобни операции, които може да се окажат неразработена територия за печалби след приключването на приватизацията.Известно е, че в света на бизнеса нищо не е само лошо, нито е само добро. Това се отнася и до трупането на дългове. Дори когато този процес достигне заплашителни размери, все ще се намери някой да спечели на гърба на закъсалите. Например Законът за уреждане на необслужваните кредити (ЗУНК) беше лош за банките, но много хора постигнаха фантастични печалби от зунковите облигации точно през кризисната 1997 година. И след като стана ясно, че задълженията на закъсалите фирми могат да носят живи пари, желаещите да упражняват тази дейност се нароиха (тук не се визират само групировки от рода на варненската ТИМ).Нещо повече, в Министерството на икономиката дори решиха, че имат сили да уредят законодателно цесиите по вземанията от държавните предприятия. Зад тези намерения очевидно стои прогнозата (на компетентни анализатори), че активите на едва кретащите днес дружества ще започнат да поскъпват. По дефиниция този тип компании обикновено са заборчнели главно към държавата, а освен това са загубили пазарната си ниша и потенциала си за развитие. Така че когато стигнат дотам - да се осребрява имуществото им, в повечето случаи става дума само за покриване на дълговете им към бюджета.Разбира се, има начини държавата да бъде изпреварена от други кредитори на задължняло дружество. И в момента например съществуват икономически структури с опит в събирането на дългове. Случайно или не, техните действия съвпадат с подготовката на законопроекта за дружествата със специална инвестиционна цел, които ще могат да купуват вземания от закъсали предприятия (всъщност този проект е писан под благовидния предлог, че ще стимулира капиталовия пазар). На преден план в него се изтъква становището, че усъвършенстването на законодателството - с цел по-бързи процедури при замяната на дълг срещу собственост, досега не е било достатъчно и полето на частната инициатива е крайно време да се разшири. Както казва един от скандалните руски магнати Борис Березовски, създаването на капитализма минава през три етапа: приватизация на печалбите (източване на предприятия), приватизация на активите и приватизация на дълговете.

Facebook logo
Бъдете с нас и във