Банкеръ Daily

Финансов дневник

Групата Saxo Bank с ръст на приходите през 2016-та

Приходите от дейността на Групата Saxo Bank през 2016 г. са 2.9 млрд. датски крони, което е повишение в сравнение с 2015 г., когато са били 2.1 млрд. датски крони. Обезпечените депозити на клиентите нарастват до нови исторически върхове с повишение от почти 15 млрд. датски крони до 92.3 млрд. датски крони към края на 2016-та. Нетната печалба е 302 милиона датски крони за 2016 г., сравнена с нетна загуба от 645 милиона датски крони за 2015 г. (2015 г. беше неблагоприятно засегната от събитието от 15 януари 2015 г. в Швейцария).
Капиталовата позиция на банката е силна със съотношение на базовия собствен капитал от първи ред 14.9%, съотношение на капитала от първи ред 17.1% и съотношение на общия капитал 19.5 на сто. Буферът на базовия собствен капитал от първи ред е бил 1 млрд. датски крони, което съответства на 6.4% от сумите на рисковата експозиция.
Групата Saxo Bank няма данни за каквото и да било кредитно събитие, което може да се отрази на резултата за 2017 г., съобщават от финансовата институция.

Стратегическото внимание през 2016 г. беше върху движещия печеливш растеж и разширяването на клиентската база на Saxo чрез продължаващи инвестиции в и развитие на предложение на продукта, който е за множество активи.

Миналата година беше белязана от знакови политически събития, като референдума за ЕС във Великобритания на 23 юни 2016 г. и изборите в САЩ на 8 ноември 2016 г., посочват в анализа на групата. С общо 490 000 броя клиентски сделки на 9 ноември 2016 г., деня след изборите в САЩ, Saxo Bank достигна нов рекорд при търгуването.
Разходите продължаваха да са основен фокус през 2016 г. и те бяха намалени, но ние повишихме разходите за подобрена ефективност, развитие и качество на услугите за клиентите. Разходите за служителите и административните разходи достигат до 2,1 милиарда датски крони, намаление с 9%, сравнено с 2015 г., основно поради по-ниските юридически разходи и такива за маркетинг и спонсорства.

"Доволни сме от резултата за 2016 г., който отразява нашата отдаденост да демократизираме търговията и инвестициите, за да се даде възможност на нашите клиенти да са част от световните капиталови пазари. Очакваме бизнеса да расте допълнително през 2017 г. Инвестициите ни в технологии и продукти през 2016 г. допълват съществуващото ни силно предложение и ни позволяват да се погрижим за клиенти от нови сегменти, каквото е например пускането на първото на пазара изцяло дигитално решение за търговия с облигации и SaxoSelect, дигиталната и автоматизирана услуга за инвестиции, насочена към клиенти, които търсят неограничен начин да участват на глобалните финансови пазари.

Множество регулаторни институции направиха предложения за това как по-добре да бъдат насочвани и защитени клиентите, които търгуват с ливъридж. По много начини ние изпреварваме този регулаторен завой и взехме ясно стратегическо решение да не се конкурираме при висок ливъридж. Някои от предложените промени вероятно ще доведат до по-голяма равнопоставеност чрез поставянето на по-голям фокус върху услуги, платформи и дълбочина на предлагания продукт, който е в центъра на вниманието на клиентите. Ние приветстваме тези предложения и очакваме те да са положителни за клиентите и Saxo Bank", каза Ким Фурне, главен изпълнителен директор и съосновател, Saxo Bank.

Facebook logo
Бъдете с нас и във