Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Групата ОТП запазва добри позиции

Какви са резултатите на Банковата група за първото тримесечие на 2020 година?

Унгарската група ОТП, чиято собственост е Банка ДСК, запазва стабилната си ликвидна и капиталова позиция, сочат резултатите й за първото тримесечие на 2020-а.

"Като цяло бизнес активността на групата не е претърпяла значителни неблагоприятни промени през първото тримесечие. Работата от вкъщи се превърна в ежедневие за по-голямата част от служителите (с изключение на клоновата мрежа), като едновременно с това онлайн каналите за продажби придобиха още по-голямо значение и позиция. Приоритет за Групата е защитата на здравето на служителите и клиентите, като се предприемат всички необходими мерки в тази насока", коментираха от ръководството на Банкова група ОТП.

Данните показват, че консолидираната счетоводна печалба на Групата към края на първото тримесечие на годината е отрицателна и е в размер на 11.3 млн. евро, като значителното се увеличават корекциите. Те възлизат на около 100 млн. евро, основно поради изчисления негативен ефект от банковите такси и кредитния мораториум, въведен в Унгария.

"Политиката на провизиране съответства на настоящата обстановка, като се прилагат модели и макроикономически прогнози, съобразени с очакванията за текущите рискови фактори и несигурност", обясниха от кредитната институция.

Капиталовата позиция на Групата остава стабилна и над регулаторните изисквания - съотношението на базовия собствен капитал от първи ред (CET1) е 13.9% в края на март.

Ликвидната позиция на Групата също остава стабилна, на фона на нарастващия обем депозити през първото тримесечие. В края на март 2020 г. нивото на коефициента на ликвидно покритие достига 164 процента. Депозитната база регистрира увеличение на тримесечна база с 1% или 380.6 млн. евро. В резултат на това, консолидираният показател "нетни кредити/депозити" се увеличава и остава значително над средното за банковия сектор.

През първото тримесечие на 2020 г. на консолидирано ниво се наблюдава органичен ръст на редовните кредити с 3% (коригиран с валутно-курсовите разлики) или с 953.1 млн. евро спрямо предходното тримесечие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във