Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ГРУПАТА НА БАНКА ДСК СЕ РАЗРАСТВА

Унгарските й собственици очакват през 2004-а 30-процентен ръст на печалбата йШефовете на унгарската ОТР (О Ти Пи), която през ноември 2003-а купи Банка ДСК, планират да я превърнат в най-голямата кредитна институция на България. Параметрите, които те са заложили в програмата за развитие на банката през 2004-а, са доста впечатляващи. Според заместник-председателя на надзорния съвет на спестовната ни институция Золтан Шпедер, който е заместник-председател на УС и заместник-изпълнителен директор на ОТР, през тази година общият обем на потребителските кредити трябва да бъде увеличен с 30% и да достигне 1.3 млрд. лева. Планирано е заемите за фирми да се увеличат поне с 50 процента. На базата на тези прогнози Шпедер очаква приходите от лихви през 2004-а да са с 30% повече от тези през 2003-а, а постъпленията от такси, комисиони и търговия на паричните и капиталовите пазари да се увеличат с 80 процента.Нашите изчисления показват, че ако постигне набелязаните за 2004-а показатели, в края на годината печалбата на Банка ДСК преди облагане с данъци ще бъде с около 30% по-висока от тази, която отчитаме за 2003-а (64 млн. лв.), заяви Золтан Шпедер на специална пресконференция, на която представи обновения корпоративен облик на спестовната ни институция. Новият знак на Банка ДСК представлява два вплетени един в друг квадрата на зелен фон.Тази емблема олицетворява философията на Банка ДСК - тясно и равноправно сътрудничество между нея и клиентите й, взаимноизгодно партньорство, доверие, уважение и взаимна загриженост за успеха на другия. Ние искаме хората да бъдат клиенти на банката от младостта до старините си и да я чувстват като свое семейство. Затова сме разработили продукти, които да удовлетворяват потребностите на всички възрасти, каза Шпедер. Той обяви, че от началото на тази година Банка ДСК предлага кредитни карти Мастер Карт и дву- и тригодишни депозити в левове и валута, по които лихвите се изплащат преди настъпването на падежа им. За облекчение на гражданите са и направените промени в условията за получаване на жилищни кредити. Вече ще могат да се получават заеми, покриващи 100% от сумата, необходима за придобиването на жилището или парцела. (До момента кредитът бе до 80% от необходимите за покупката средства.) Намалени са и лихвите по жилищните заеми - от 11.75 и 12.75% те са паднали до 10.75% и 11.75 процента. Золтан Шпедер подчерта, че до май 2004-а всички клиенти на Банка ДСК ще имат достъп до своите сметки, независимо от кой клон искат да оперират с тях.Заместник-председателят на надзорния съвет на спестовната ни институция заяви, че през 2004-а тя и нейният собственик ОТР ще създадат няколко дъщерни дружества в България. До средата на февруари Банка ДСК ще поиска от Комисията за финансов надзор разрешение да създаде животозастрахователно дружество ДСК Гаранция. То ще се занимава предимно със сключване на застраховка Живот на всички граждани, получили потребителски и жилищни заеми от банката. В момента длъжниците получават безплатна застраховка Живот, която Банка ДСК сключва с Булстрад - ДСК Живот. Прокуристът Николай Марев обяви, че в момента се водят преговори със ЗПАД Булстрад за продажбата на дела на банката в Булстрад - ДСК Живот. В него тя притежава 26% от капитала. След сделката банката смята да прехвърли всички застраховки на своите клиенти на ДСК - Гаранция. Според процедурата за създаването му новото застрахователно дружество първо трябва да получи лиценз от Комисията за финансов надзор, а след това и благословията на БНБ.Експертите на Банка ДСК приключват и подготовката на документите за учредяване на дружество за управление на активи с капитал от 500 хил. лева. Според Николай Марев то ще управлява активите на ДСК Гаранция и на Спестовна пенсионноосигурителна кооперация Родина, в която Банка ДСК е собственик на 98% от акциите. Освен това инвестиционното дружество ще създаде няколко пакета от ценни книжа (на базата на съкровищните бонове и облигации в левове, долари и евро, притежание на банката), които ще продава на граждани и фирми. Намеренията на ОТР бяха Банка ДСК да създаде и своя лизингова компания за продажба на автомобили на изплащане. Николай Марев обаче уточни, че тази идея трудно ще бъде осъществена, тъй като пазарът на нови автомобили в България е много малък - сега в страната годишно се внасят и продават около 15 хил. броя нови коли.При този обем на продажби развитието на лизинга на автомобили засега няма особено добри перспективи. Ние обаче работим по създаването на лизингова фирма на Банка ДСК, която ще се занимава с всякакви инвестиционни стоки. Но този проект ще бъде осъществен най-рано в края на тази година, каза Марев. В момента Банка ДСК е едноличен акционер в ДСК Транссекюрити - дружество, специализирано в инкасовата дейност, и в ДСК Турс - фирма, която притежава и управлява почивните бази на Банка ДСК. Унгарците засега нямат намерение да продават това дружество. Тяхната идея е почивните бази да бъдат обновени и фирмата да развива туристически бизнес. Със създаването на новите дъщерни фирми - за застраховане и за управление на активи, спестовната институция ще покрива почти целия спектър от банкови и небанкови финансовия услуги.

Facebook logo
Бъдете с нас и във