Банкеръ Daily

Финансов дневник

Гражданите забавят темпа на депозиране през февруари

Депозитите на домакинства и нетърговските дружества (НТООД) в банките са 67.011 млрд. лв. (45.6% от БВП) в края на февруари 2022 година. Спрямо същия месец на 2021 година те се увеличават със 7.3 процента. Това показва най-новата парична статистика на БНБ, публикувана на 23 март.

Въпреки че ръстът на влоговете се запазва висок, относителният им темп на нарастване леко спада - с 1%, след като годишният ръст през януари 2022 година е бил 8.3% .

Не така стои въпросът със спестовността на фирмите. Депозитите на нефинансови предприятия са 32.238 млрд. лв. (22% от БВП) в края на февруари 2022 година. В сравнение със същия месец на 2021 г. те се увеличават с 10.1%. Относителният приръст от над 2% се вижда при съпоставяне с годишното повишение за януари, което е било 7.8 на сто.

При кредитите - гражданите продължават активността си, но темпът на нарастване остава почти същият. Кредитите са за 29.316 млрд. лв. (20% от БВП) в края на февруари 2022 година. Спрямо същия месец на 2021 г. те се увеличават с 13.8% при 13.6% годишно повишение през януари 2022 година. 

В края на февруари 2022 г. жилищните кредити са 14.372 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 18.1% сравнено със 17.9% годишно увеличение през януари 2022 година). 

Потребителските кредити възлизат на 13.416 млрд. лв. и се увеличават с 11.3% спрямо февруари 2021 г. при 11.2% годишно повишение през януари 2022 година.

В края на февруари 2022 г. като цяло кредитите за неправителствения сектор са 72.275 млрд. лв. (49.2% от БВП) при 71.362 млрд. лв. към януари 2022 г. (48.6% от БВП). През февруари 2022 г. те се увеличават на годишна база с 9.7% при 8.5% годишно повишение през януари 2022 година. Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 225.5 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във