Банкеръ Daily

Финансов дневник

Гражданите не получават отсрочка за плащане на данъците

Срокът за физическите лица, които не са еднолични търговци, за подаване на годишна данъчна декларация и за внасяне на данъка по декларацията остава непроменен – 30 април 2020 година.  Срокът за ползване на 5% отстъпка от данъка за довнасяне е 31.03.2020 г., съобщи Националната агенция за приходите. 

НАП публикува разяснения за гражданите и бизнеса, след като на 24 март Законът за извънредното положение бе обнародван в Държавен вестник.

Бизнесът получи отсрочка до 30 юни за подаване на декларациите за облагане с корпоративни данъци, както и за внасяне на дължимия корпоративен данък по годишната декларация. 

Промяна има при авансовите вноски на база прогнозната данъчна печалба за 2020 година.  В случай че към момента вече е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., корекции на размера на авансовите вноски до 15.04 след това се правят с декларацията по чл. 88 от ЗКПО. В случай че до 15.04 не е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., тя трябва да се подаде до тази дата, като се попълни само частта от нея, в която се декларират авансовите вноски за 2020 г. Корекции на размера на авансовите вноски се правят с декларацията по чл. 88 от ЗКПО. Корекциите на авансовите вноски, направени с декларацията по чл. 88 от ЗКПО, се ползват след подаване на декларацията.

"Посочените разпоредби са във връзка с обстоятелството,  че срокът за извършване на месечните авансови вноски за месеците януари, февруари, март и април и на тримесечната авансова вноска за първо тримесечие е до 15 април, а срокът за подаване на годишната данъчна декларация за 2019 г., с която се декларира видът и размерът на авансовите вноски за текущата година,  е до 30 юни 2020 г. ", поясняват от НАП. 

Също така  се удължава срокът за ползване на 5% отстъпка от дължимия данък за довнасяне по годишната данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица до 31 май 2020 г. за физически лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, в т.ч. еднолични търговци, както и земеделски стопани, когато са избрали да се облагат като еднолични търговци.

От НАП припомнят, че по време на действие на извънредното положение се спира принудителното изпълнение по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, като за периода на спирането се начисляват лихви. Може да се извършва обезпечаване на задълженията и разпределение на суми по изпълнителни дела. По искане на длъжниците, публичните изпълнители може да извършват изпълнение върху вземания и парични средства от банки, вземания от трети лица, вложени ценности в трезори и съдържанието в сейфове. Няма да се провеждат публични търгове и няма да се извършва въвод във владение.

По време на извънредното положение не се образуват и изпълнителни дела от публичните изпълнители на НАП, освен в особено важни случаи.  

Facebook logo
Бъдете с нас и във