Банкеръ Daily

Финансов дневник

„Градус”-ът е нисък  в пенсионните портфейли

Акциите на „Градус” АД, неволно станало главен герой в трилъра на Мая Манолова „Ревизия до дупка”, са едва 0.28% от активите на седемте пенсионно-осигурителни дружества, който са ги избрали като инвестиционна алтернатива. Това съобщи Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), която излезе със становище по повод на публичните изяви  на г-н Светослав Илчовски засягащи дейността на членовете й.

От асоциацията предупреждават, че сред инвеститорите в първичното публично предлагане на акции на компанията, със значителен дял, са и няколко банки, застрахователни дружества и договорни фондове, също управляващи спестявания на гражданите.

Съгласно българското законодателство пенсионно-осигурителните дружества инвестират в определен набор от финансови инструменти, като акцент са публично търгуваните на фондова борса финансови инструменти, които са обвързани със задълженията за разкриване на информация, редица механизми за защита в полза на миноритарните акционери, външен одит на финансовите показатели и държавен контрол в лицето на Комисията за финансов надзор. Чрез процедурата на потвърждаване на проспект за публично предлагане на акции (както е настоящия случай от 2018 г.) от Комисията за финансов надзор, се гарантира проверка на правното и финансово състояние на дружеството, желаещо да търси финансиране на дейността си през капиталовия пазар.

Публичните компании се ползват с определени законни защити и ние сме длъжни да се съобразяваме с тях, дори и други да не го правят, пише още в становището.

Следим развитието на ситуацията, породена от изказванията на г-н Илчовски. По-голямата част от тях касаят теми и лица, които нямат общо с пенсионно - осигурителната дейност в страната и поради това пенсионно-осигурителните дружества нямат право да вземат отношение, но частта от тях, които касаят първичното публично предлагане на акции на „Градус“ АД от 2018 г. представлява сериозен интерес за нас и нашите клиенти.  В тази връзка молим всяко лице или институция, разполагащи с конкретна информация и доказателства за злоупотреби по това първично публично предлагане и последващата дейност на „Градус“ АД като публично дружество по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа, вкл. при данни за наличие на неверни, заблуждаващи или непълни данни в проспекта, финансовите отчети, уведомления и друга информация, която се разкрива публично съгласно закона, да ги предостави и на БАДДПО. Законът ни дава право като миноритарни акционери, каквито са пенсионноосигурителните дружества, закупили акции на „Градус“ АД, да изискат документи от компанията, свързани с нейната дейност. Пенсионно-осигурителните дружества са готови да извършат такава вътрешна проверка, но без конкретна насока тя би била неефективна.

При установяване на злоупотреба, пенсионно-осигурителните дружества ще предприемат всички възможни действия за защита на интересите на техните клиенти. Това важи както при злоупотреба при първичното предлагане на акции на „Градус“ АД и неговата дейност като публично дружество, така и при публично разпространяване на информация, която създава или може да създаде невярна или подвеждаща представа за акциите и така да влияе негативно на тяхната цена. В тази връзка БАДДПО ще настоява пред Комисията за финансов надзор да извърши необходимите проверки и да упражни своите функции и правомощия с цел защита на интересите на инвеститорите и осигуряване на стабилност, прозрачност и доверие на финансовите пазари съгласно чл. 11 от Закона за комисията за финансов надзор.

Всякакви действия ще бъдат съобразени и с резултатите от проверките, извършени от институциите, заети със случая, завършва становището, подписано от управителния съвет на асоциацията, ръководена от Евелина Милтенова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във