Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Готвим се за Единна зона за плащания в евро

Генералният секретар на Европейския платежен съвет Етиен Гус (вдясно) бе радушно посрещнат от Стилиян Вътев, член на УС на АББ, и Ирина Марцева, главен секретар на банковата ни асоциация.

Генералният секретар на Европейския платежен съвет Етиен Гус направи пред Асоциацията на банките в България презентация на тема: "Новият Европейски платежен съвет - Готови за Единната зона за плащания в евро (SEPA) 2.0!" Казано максимално просто, след като от 2008 г. успешно работи единна европейска система за плащанията в евро, сега ще се добави един "апостроф" - и за тези на дребно. Той гостува на АТБ в четвъртък (23 октомври).

Преди около година (на 18 декември 2013 г.) управителният съвет на ЕЦБ одобри създаването на Съвет за плащанията на дребно в евро.

Коренната разлика между сегашната и бъдещата система е в това, че сега SEPA е една доброволна организация на банките в Европа, докато тази, която вече идва, ще бъде ръководена директно от Европейската централна банка, има институционален характер, нещата ще се унифицират. Това обясни специално за "БАНКЕРЪ" Любомир Цеков, изпълнителен директор на "БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ".

Новата система ще стандартизира платежните услуги на дребно, ще ги направи по-надеждни, добави той. България има амбициите да членува в новото обединение. Засега обаче все още не е ясно дали между предварителните условия ще бъде членството в еврозоната.

Европейският платежен съвет е създаден през 2002 г. с цел да хармонизира методите за безкасово плащане в евро. Той е международна асоциация с нестопанска цел. Това е органът, който координира решения на европейския банков сектор по отношение на плащанията. Той трябва да подкрепя и насърчава развитието на единната зона за плащания в евро (SEPA),  разработва схеми на плащане и рамки, които помагат да се реализира интегриран пазар.

Членове на ЕПС са банки, банкови общности и платежни институции. Повече от 360 специалисти са пряко ангажирани в работната програма на ЕПК. Те са представители на организации от всякакъв размер и сектори на европейската банкова индустрия. Европейската централна банка (ЕЦБ) пък действа като наблюдател във всички работни групи и при пленарните заседания на ЕПС.

Създаването на Eдинна европейска платежна зона (Single Euro Payment Area) - SEPA през 2008 г. си постави за цел да улеснява
трансграничните електронни разплащания в евро между страните от ЕС плюс Норвегия, Лихтенщайн, Исландия и Швейцария. Тя ги прави евтини и сигурни подобно на съществуващите местни разплащания. В SEPA клиентите на банките извършват преводи към сметки на бенефициенти на територията на еврозоната, като използват една и съща банкова сметка и еднакви платежни инструменти. Проектът SEPA бе иницииран от Европейската комисия (ЕК) и Европейската централна банка (ЕЦБ) с подкрепата на Европейския платежен съвет (ЕПС), който обединява представители на банки, асоциации и други организации, участващи в платежния процес в Европа.

Към Българската народна банка (БНБ) е създаден Национален съвет по платежни системи (НСПС), в който участват представители на БНБ, АББ, платежните оператори, Министерството на финансите и други участници в платежния процес. В НСПС се обсъждат и приемат Националният план за миграция към SEPA, както и други основни решения по развитието на платежната система в страната.

Като член на Европейския платежен съвет Асоциацията на банките в България има свой представител в пленарния състав на ЕПС. От септември 2007 г. председателят на Комитета по платежни системи в АББ влиза в състава на Работната група към Европейския платежен съвет по схемите за плащания в SEPA. АББ излъчи свой представител и в Комитета по платежни системи към Европейската банкова федерация (ЕБФ), чийто пълноправен член е. На интернет страницата на ЕЦБ, ЕПС и ЕБФ се съдържа богата информация за SEPA, за инструментите, стандартите и инфраструктурата за реализация на плащанията и процедурите по присъединяване на банките.

С решение на УС на АББ от 19 октомври 2007 г. е създадена национална спомагателна организация за присъединяване на банките към SEPA (National Adherence Support Organization) - NASO.

Facebook logo
Бъдете с нас и във