Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ГОТВЯТ СЕ РОКАДИ В УПРАВАТА НА АТБ

Напролет банковото съсловие отново ще забръмчи като кошер и причината за това ще е изборът на нови членове на управителния съвет на Асоциацията на търговските банки. Той ще се състои по време на насроченото за 6 април 2004-а годишно общо събрание на асоциацията. Съобщението за това събитие бе направено на 29 януари и въпреки че до провеждането му има малко повече от два месеца, прогнозите за евентуалните нови членове на ръководството на АТБ вече започнаха. Веднага трябва да уточним, че ще се гласува за двама души. Единият ще заеме освободеното от Райко Карагьозов през ноември място (той напусна УС на асоциацията, след като новият собственик на Банка ДСК - унгарската ОТР, не продължи договора му на изпълнителен директор на спестовната ни институция). А според устава на АТБ в управителния й съвет могат да участват само изпълнителни директори на банки.Бързата анкета на в. БАНКЕРЪ сред шефове на някои кредитни институции очерта няколко потенциални номинации за овакантеното място. Според пожелали анонимност банкери е редно в управата на Асоциацията да има представител на единствената останала у нас държавна банка. По-конкретно става дума за председателя на УС на Насърчителна банка Димитър Димитров. Някои мениджъри са категорични, че в ръководството на асоциацията, която обединява 27 банки, задължително трябва да присъства човек от Банка ДСК, тъй като тя е втората по големина кредитна институция в страната и е безспорен лидер при предлагането на финансови услуги за населението. Според същите мениджъри е най-логично на мястото на Райко Карагьозов да бъде избран изпълнителният директор на Банка ДСК Виолина Маринова, която има тридесетгодишен стаж в банковия сектор. Разбира се, още отсега се чуват и гласове за избирането в УС на АТБ на представители на Българска пощенска банка или на БИОХИМ. Една от лансираните версии е, че на общото събрание на 6 април ще бъде издигната кандидатурата на председателя на УС на Българска пощенска банка Мартин Заимов, а според друга - на изпълнителния директор на БИОХИМ Людмил Гачев.Второто място в УС на АТБ, което ще бъде подложено на гласуване, сега се заема от управителя на Първа източна международна банка Анна Събева. Нейният тригодишен мандат в управата на асоциацията изтича през април тази година, но още отсега се изказват мнения, че Събева може да бъде избрана и за втори мандат.На общото събрание ще бъде разгледан и по всяка вероятност приет Етичен кодекс на членовете на АТБ. Проектът му вече е разпространен между членовете й и дори е получил одобрението на мениджърите на кредитните институции. В него на пет страници са изписани основните принципи, към които трябва да се придържат банките, обединени под егидата на АТБ. Обърнато е специално внимание на рекламната политика, като изрично е отбелязано, че кредитните институции не могат да използват в рекламите си невярна или заблуждаваща информация или да увреждат доброто име на други банки или техните клиенти.В кодекса е записано също, че членовете на АТБ не могат да привличат умишлено за свои служители всички или преобладаващ брой служители на отделно звено в друга банка с цел да навредят на дейността й.Засегнати са и отношенията между кредитните институции и техните клиенти. Кодексът ще изисква банките да осигуряват пълна и достоверна информация за всички продукти и условията по тях. Тя трябва да е на разположение в опростен и достъпен писмен вид в клоновете или офисите им. Това се отнася дори за обемните тарифи, за таксите и комисионите, които до момента много малко банки предоставят на клиентите си в писмен вид. В Кодекса е отбелязано, че когато в договорите с клиентите фигурират специфични финансови, счетоводни, технически и чуждоезични термини, те трябва да са пояснени в самия документ на ясен и достъпен език.Изписани са още много други хубави пожелания, но проблемът е какъв ще бъде контролът за тяхното спазване и санкциите при констатиране на нарушаването им. В Кодекса този въпрос е разгледан само в едно изречение. То гласи, че : УС на АТБ ще обсъжда всеки случай на неспазване на принципите, заложени в Етичния кодекс, и ще информира своевременно съответната банка, както и останалите членове на Асоциацията за разглеждания въпрос и взетото отношение по него.... Това може да означава всичко - или, че нарушителят ще бъде мъмрен в тесен кръг, или че ще бъде изключен от АТБ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във