Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ГОТВЯТ НОВИ ПРАВИЛА ЗА КАРТОВИТЕ РАЗПЛАЩАНИЯ

Банките ще бъдат задължени да осигурят възможност през банкоматите (АТМ) и ПОС-терминалите им да се извършват плащания с всички дебитни и кредитни карти, издадени на територията на страната. Това предвижда само една от многобройните промени в проектите за новите Наредба № 3 За паричните преводи и платежните системи и Наредба №16 за електронните платежни инструменти. Те вече са изготвени от експертите в БНБ и са изпратени за съгласуване в Асоциацията на търговските банки. Изискването всеки един банкомат и ПОС-терминал да приема всички банкови карти ще е голямо облекчение за клиентите. Засега устройствата за електронни плащания на някои банки приемат само техните карти, а това създава доста неудобства за клиентите.Изготвянето на двете наредби създаде ново напрежение в банковите среди. Шефовете на кредитните институции със собствени картови центрове - като ОББ например, са категорично против да бъдат задължени (по нормативен път) да вържат банкоматите и ПОС-терминалите си директно с Борика. Причината е, че подобна връзка изисква от банките да въведат в устройствата си за безналични плащания допълнителен софтуер, който да поддържа комуникация с националния картов оператор. Това на свой ред ги ангажира да получават от Борика допълнителни удостоверения за пригодност на АТМ-те и ПОС-овете им и, разбира се, да се охарчат допълнително за въпросните услуги. Подобна зависимост не е по вкуса на банките със собствени картови центрове (ОББ, ПИБ и ДЗИ Банк), които предпочитат да се свържат директно с международните картови организации ВИЗА и МастерКард, а чрез тях да осъществяват и комуникациите си с Борика. От текстовете в проектите за Наредба №3 и Наредба №16 се вижда, че засега БНБ се е съобразила със желанието на банките със собствени картови центрове. Дебати в АТБ обаче може да възбуди един друг текст в Наредба №16. Става дума за чл.3, в който се казва, че банката може да прекрати договор с клиента за електронен платежен инструмент (под тази формулировка попадат дебитните и кредитните карти) само поради съществени основания, изрично посочени в документа. Приемането на този текст автоматично ще задължи всички кредитни институции да описват в договорите си с клиентите подробно условията, при които могат да блокират или да не подновяват кредитните им карти. А банките са свикнали да правят това едностранно - по собствена преценка. Въобще в двете проектонаредби са заложени много подробни условия и задължения на банките към техните клиенти, което е добре за потребителите. Но и гражданите и фирмите, които ползват електронни платежни инструменти, трябва да са наясно с някои подробности. Най-важната - че при блокиране на кредитната или дебитната им карта не бива да търсят или да приемат помощ от друг човек, а веднага да се обадят в банката и да поискат плащанията с картата да бъдат замразени. В проектите на наредбите е записано, че банката не носи отговорност за щети, понесени от клиента, преди тя да е получила от него уведомление, че има проблем. Така че, ако банкоматът глътне картата на някой гражданин, той трябва веднага да се обади в центъра за обслужване на клиенти на съответната кредитна институция. Телефоните са записани в брошурата, която той задължително получава с дебитната или кредитната карта, и на тях денонощно има дежурен. Ако тази препоръка не се спазва, има опасност картовата сметка да бъде изпразнена или притежателят й да научи, че някой е теглил кредити от негово име, без да получи възможност за компенсация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във