Банкеръ Daily

Финансов дневник

Горанов поиска гаранции от ББР за чека от 700 млн. лева

Финансовият министър Владислав Горанов изненадващо е поискал гаранции, че правителственият "чек" за 700 млн. лв. за Българската банка за развитие, ще бъде ползван единствено за "подпомагане на икономиката във връзка с епидемията от COVID-19".

По настояване на Горанов в разговор с икономическия министър Емил Караниколов, който е принципал на ББР, е било свикано заседание на Надзорния съвет на банката.

Със свое решение надзорът на ББР е възложил на полуобновения управителен съвет "средствата от увеличението на капитала на банката да се разходват единствено за дейностите по изпълнение на приети от правителството мерки за подпомагане на малките и средни предприятия и определени групи физически лица за справяне с икономическите последици от COVID-19, изразяващи се в издаване на портфейлни банкови гаранции към търговските банки в страната".

"Решението цели да се заяви категорично и недвусмислено пред българското общество, че средствата, предоставени с Постановление на Министерския съвет на Република България № 52/26.03.2020 г. за увеличаване на капитала на ББР АД до 700 млн. лв. ще бъдат използвани единствено за подпомагане на икономиката във връзка с епидемията от COVID-19, в т.ч. за издаване на портфейлни гаранции към търговските банки", се казва още в съобщението на пресцентъра на финансовото министерство от четвъртък (16 април).

Рокадите започнаха

ББР на практика вече има двама нови изпълнителни директори - бившият финансов директор на Първа инвестиционна банка Живко Тодоров и изпълнителният директор на Българската агенция за експортно застраховане Панайот Филипов. Тодоров вече официално встъпи в новата си длъжност, а документите за назначението на Филипов са внесени по партидата на банката в Търговския регистър, което на практика означава, че той е получил необходимото одобрение от БНБ, въпреки че в регистрите на централната банка към момента не фигурира подобно решение.

Още на 8 април надзорът на ББР отстрани главния изпълнителен директор Стоян Мавродиев по разпореждане на премиера Бойко Борисов. Мавродиев и колегите му от управителния съвет поетапно ще напуснат банката заради отпускането на съмнителен кредит в размер на 75 млн. лв. към колекторската фирма "С.Г. Груп". Предстои отстраняването на Мавродиев да бъде описано и в Търговския регистър. Това вероятно ще се случи едновременно с вписването на Панайот Филипов.

Както стана дума, очаква се поетапно да бъдат отстранени Румен Митров и Николай Димитров, така че да не се създаде вакуум в управлението на ББР поради изискването в управителния съвет да има поне трима изпълнителни директори. 

Безлихвените кредити за гражданите

Междувременно стана ясно, че 12 кредитни институции са заявили желание за участие в гаранционната програма на Българската банка за развитие за предоставяне на безлихвени кредити до 4 500 лева в помощ на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19 (служители в неплатен отпуск и самоосигуряващи се лица).

Това са Алианц банк България, Банка ДСК, Инвестбанк, Интернешънъл Асет Банк, ОББ, Общинска банка, ПИБ, Райфайзенбанк, Търговска банка Д и Уникредит Булбанк.

Предстои ББР да сключи финансовите споразумения с всяка една от банките, както и да бъде създадена необходимата организация в клоновите им мрежи.

Кандидатите могат да се възползват от възможността да получат безлихвен кредит до 4 500 лева наведнъж или на три транша от по 1500 лева. Кредитополучателите не осигуряват обезпечения и не дължат такси, комисиони и неустойки. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период.

Какви са изискванията

Лицата на трудов договор трябва да са преустановили полагането на възмезден труд за работодателя си и да са в неплатен отпуск като следствие от пандемията; да са страна по трудово правоотношение в последните 6 месеца преди излизането в неплатен отпуск; да не получават възнаграждение по други трудови правоотношения; да имат отработени поне пет работни дни в месец март, ако това е месецът, в който са пуснати в неплатен отпуск.

Самоосигуряващите се лица трябва да са прекъснали дейността, която извършват като самоосигуряващи се лица и/или търпят поне 20% спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г., сравнено с доходите през първото тримесечие на 2019 г., като резултат от пандемията; да не получават възнаграждение по други правоотношения.

Кандидатите трябва да са с платени осигурителни вноски и да могат да възобновят упражняването на своята дейност (ще се върнат на същата работа) след прекратяване на неплатения отпуск.

Facebook logo
Бъдете с нас и във