Банкеръ Daily

Финансов дневник

Горанов не очаква сериозен скок на цените след въвеждане на еврото

В даден момент останахме с усещането, че сме неравно третирани, защото за първи път пред държава, кандидатстваща за ERM II, бе поставен въпросът преди това да бъде установен режим на тясно сътрудническо с Европейската централна банка. Това каза министърът на финансите Владислав Горанов по време на "Годишната среща на бизнеса с правителството". 

"Успяхме през юли месец да влезем в закрития формат на Еврогрупата. Получихме уверение, че ако тези намерения за установяване на тясно сътрудничество с ЕЦБ, както и няколко други политически ангажименти, бъдат изпълнени ще имаме реален да получим положителна оценка за присъединяването ни към ERM II", обясни Горанов. 

Той подчерта, че след приемането на еврото няма икономическа логика да се очаква сериозна промяна на ценовите равнища. По думите му такъв ефект не е забелязан при последните 4-5 държави, въвели еврото.

"Въпросът е защо България иска да се присъедини към еврото за разлика от Чехия, Унгария и Полша, които не бързат. Страната ни е уникална с това, че има фиксиран курс именно към еврото. Ние сме свързани и пряко зависим от монетарната политика на ЕЦБ, без по никакъв начин да можем да участваме в процесите за вземане на решения. Една малка държава трудно може съществено да влияе на решенията на ЕЦБ, но самото участие увеличава суверенитета на икономиката и държавата", добави министърът на финансите.

По отношение на прегледа на активите и стрес-тестовете в шестте български банки Горанов потвърди, че ЕЦБ вече е избрала одитори. Той посочи, че този процес тече гладко и припомни промените в Закона за БНБ и Закона за кредитните институции, които позволяват присъединяването ни към ERM II. 

Първата стъпка за ERM II е да получим уверение от ЕЦБ след приключването на проверките в банковия сектор, че те са готови да установят тясно сътрудничество с БНБ. В същото време България трябва да изпълнила и другите си ангажименти - в сферите на банковата несъстоятелност, прането на пари, управлението на държавните предприятия. След това правителството и БНБ трябва да подадат заявление за членство в "чакалнята на еврозоната".

"В момента, в който включим българския лев към ERM II, до голяма степен нещата ще станат необратими. В системните политически партии има почти 100% консенсус", добави Владислав Горанов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във