Банкеръ Daily

Финансов дневник

Горанов: България може само да спечели от еврозоната

Пътят за стабилизиране на банковия сектор, който извървяхме в последните две години, до голяма степен е изминат. Това заяви финансовият министър Владислав Горанов по време на представянето на Специфичните препоръки за България в рамките на Европейския семестър 2017 (публикувани на 22 май). В събитието участие взе и еврокомисарят Валдис Домбровскис.

Горанов посочи, че се смята за отличник в изпълнението на критериите за влизането на България в еврозоната, но обясни, че за част от дисбалансите не е важна само финансовата част. "Отчитаме балансиран бюджет по европейската методология с огромен излишък по националната такава. Структурният баланс се подобри", отбеляза министърът на финансите.

Той уточни, че България категорично може само да спечели от присъединяването към еврозоната. Владислав Горанов подчерта, че ще поддържа тази теза по време на разговорите си с българските партньори. "Имаме още много път, но би било добре да влезем във валутния съюз", сподели той.

Финансовият министър добави, че иска по-бързо сближаване с Европа, но според него то не е въпрос само на индивидуално желание, а на съвкупни усилия на цялото правителство и цялото общество.

Управителят на БНБ Димитър Радев бе категоричен, че банковият сектор е стабилизиран след 2014 г., визирайки кризата с Корпоративна търговска банка. "Само преди седмица приключи прегледът на финансовия сектор. Той катализира обективната независима външна оценка на банковия сектор. ЕК представи писмено становище, с което изрази пълно съгласие с констатациите в направения преглед на финансовата система", каза Димитър Радев.

Заместник-председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото и социалния диалог, заяви, че България върви към еврозоната. "Обсъждахме този въпрос. Някои аспекти изглеждат доста добре. Вие вървите към еврозоната. Необходимо да се присъедините към механизма за обменните курсове", посочи той.

"Най-напред бих искал да благодаря на представителството на ЕК в София за това, че организира днешното събитие. Трябва да се водят такива дискусии, за да се гарантира устойчив растеж в цяла Европа. Европейският семестър като че ли е много добра рамка, за да може да се насочват усилията на държавата в тази област. Икономическото сътрудничество е изключително важно. Трета поредна година представяме специфичните препоръки в България. На всички държави-членки им предстои ръст. Що се отнася до заетостта, броят на заетите расте. Броят на заетите лица в икономиката в работоспособна възраст обаче намалява. Европейските икономики трябва да станат все по-конкурентоспособни и иновативни, за да може всички граждани да усетят лично възстановяването на икономиката. Заложени са конкретни приоритети за икономическата политика." С тези думи Домбровскис приветства участниците в събитието.

Еврокомисарят даде да се разбере, че има доста големи дисбаланси в икономиката. Неговото становище е, че те се отнасят за корпоративния дълг, който по думите му е доста висок.

"Има доста високо ниво на неуредени дългове. Мерките, които трябва да бъдат взети в банковия сектор трябва да се предприемат по-бързо. Що се отнася до събираемостта на дълговете, смятам, че там нещата също ще бъдат подобрени. Все още пред България стоят много големи структурни промени", обясни Домбровскис.

Той допълни, че страната ни трябва да създаде прозрачен механизъм за определянето на минималната работна заплата. Освен това България трябва да разреши някои предизвикателства в областта на финансовия сектор и застраховането, каза още заместник-председателят на Европейската комисия.

"Също така животът на населението в слаборазвитите селски райони трябва да бъде подобрено. В областта на здравеопазването също има какво още да се направи. България трябва да продължи да изпълнява реформите, които вече са започнали в областта на обществените поръчки. Има потенциал да бъде донесен потенциал за цялото общество. Тези предизвикателства са много големи, но могат да бъдат разрешени с техническата подкрепа и програмата за структурни реформи. Досега смятам, че българските власти винаги са проявявали разбирателство, така че очакваме и бъдещото сътрудничество от българските власти", уточни той.  

Facebook logo
Бъдете с нас и във