Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ГОЛЕМИТЕ ВЕЩАЯТ ГЛАДНИ ГОДИНИ

КРИЗАТА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПАЗАР ЩЕ ОТЕКНЕ И У НАСНерадостни перспективи за развитието на международния застрахователен и презастрахователен пазар съзират представителите на големите чуждестранни компании. На 26 ноември шефовете на Алианц България, ЕйАйДжи България, Интерамерикан България и на КюБиИ - клон София, коментираха на специален семинар какви ще са последиците за българското застраховане и за какво трябва да са подготвени техните партньори и посредници на пазара - застрахователните брокери. Изпълнителният директор на ЕйАйДжи Венислав Йотов предупреди, че непрекъснатото намаляване на застрахователните тарифи, забавянето или спирането на изплащането на обезпечения, неадекватното презастраховане постепенно ще доведат до международна криза в сектора. Подобен ефект може да предизвика също настъпването на щета с огромни размери или природно бедствие (катастрофично събитие). Последствията ще понесат всички: застрахованите няма да получават полагащи им се обезщетения и ще се простят с платените от тях премии, брокерите ще загубят голяма част от клиентите си, доверието в застрахователите ще спадне, а оттук ще се влошат и пазарните им позиции. Застрахователните мениджъри отново се върнаха към идеята да се създаде гаранционен фонд по подобие на Държавния фонд за гарантиране на влоговете в банките, който защитава сметките на всички граждани до 10 хил. лева. Според Милен Драгневски от Алианц-България, още преди пет години са се появили първите признаци за настъпваща криза в бранша. По това време се вложи състоянието на инвестиционните пазари, малки презастрахователни фирми започнаха да фалират, а останалите да налагат рестриктивна политика на по-скъпи условия и по-ограничени покрития. Големият удар обаче нанесе терористичният акт в Ню Йорк на 11 септември 2001 година. Между 30 и 58 млн. щ. долара е предполагаемият размер на щетата от него. След тази дата много световни лидери в застраховането като италианската Дженерали, английската Ройал Сън Алайънс и немската Герлинг спряха да извършват презастрахователна дейност. На около 100 млрд. щ. долара пък се изчисляват капиталите, които инвеститорите са изтеглили от застрахователната индустрия. Все повече компании започват да се оттеглят от риска и да водят преговори правителствата на отделни държави да гарантират застрахователните суми в случаи на война, прояви на тероризъм или катастрофични събития. Наводненията в Европа през август засилиха още повече тази тенденция. Застрахователите вече предлагат продукти с много стеснени покрития и при точно определени общи условия в застрахователната полица. Според повечето специалисти международната ситуация в застраховането ще се отрази и върху българския пазар, макар и не така драстично, тъй като той е твърде малък и тепърва му престои да се обвързва с международните пазари. Условията на предлаганите услуги обаче няма да останат същите и хората ще трябва да се примирят с доста по-ограничени застрахователни покрития. Застрахователите и презастрахователите ще поставят все по-строги изисквания и условия, за да изплащат обезщетения. Според изпълнителния директор на Интерамерикан Коста Чолаков българските застрахователи ще бъдат принудени да следват условията на чуждестранните презастрахователи, които пък ще поемат покритие на рискове срещу все по-висока цена. Компаниите пък ще трябва да заделят по-големи резерви от печалбите си. В случай на големи по обем застраховки и при катастрофични рискове е задължително застрахованият да поеме част от отговорността, убеден е Чолаков. За да осъзнаят клиентите необходимостта от собствено участие (съзастраховане), решаваща е ролята на застрахователните брокери. Те трябва да разясняват новата обстановка, смята изпълнителният директор на софийския клон на австрийската компания КюБиИ Симеон Симеонов. Съзастраховането е начин условията и ставките да се договарят на местния пазар и да се смекчи нуждата от презастраховане, поясни той. - Ако не се създаде добра координация на пазара, може да се тръгне в погрешна посока, категоричен бе Симеонов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във