Банкеръ Daily

Финансов дневник

Годишният общ доход нараства с 5.3% през 2016 г.

През 2016 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 5 167 лв. По данни на НСИ той нараства с 4.3% на годишна база, а за периода 2008-2016 г. се увеличава 1.5 пъти. Реалните доходи на домакинствата нарастват с 5.2 на сто.

За периода 2008-2016 г.

Доходът от работна заплата се увеличава с 3.0%, като през 2016-а той се повишава 1.5 пъти спрямо 2008 година. Доходите от пенсии нарастват с 11.4 на сто на годишна база. Тези от самостоятелна дейност обаче намаляват с близо 11%, въпреки че спрямо 2008-а се повишават 1.2 пъти. Доходът от трудова дейност извън работната заплата намалява с 5.1%, докато в сравнение с 2008 г. намалението е 12.3 на сто.

Доходите от другите социални трансфери (обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) се увеличават с 4.7% спрямо 2015 г. и нарастват 1.3 пъти.

Доходът от работна заплата през 2016 г. е 2807 лв. средно на лице от домакинство. Относителният дял на работната заплата в общия доход е 54.3%, което е с 0.7 процентни пункта по-малко в сравнение с 2015 година.

През миналата година доходите от социални трансфери са 1611 лв. средно на лице от домакинство и се увеличават в номинално изражение 1.7 пъти спрямо 2008 г., а относителният им дял в общия доход нараства с 4.1 процентни пункта.

Доходите от всички социални трансфери формират 31.2% от общия доход на домакинствата. В тази позиция от доходите на домакинствата доминират пенсиите. През 2008 г. доходът от пенсии е 810 лв. и достига 1 432 лв. средно на лице през 2016 година. Относителният дял на доходите от пенсии през 2016 г. е 27.7% от общия доход на домакинствата, което е с 1.7 процентни пункта повече спрямо 2015 година.

Доходите на домакинствата от самостоятелна заетост в номинално изражение показват колебания през годините, посочват от НСИ. През 2016 г. доходът от самостоятелна заетост средно на лице от домакинство е 319 лв. , а относителният му дял в общия доход на домакинствата e 6.2% и намалява с 1.0 процентен пункт в сравнение с 2015 година.

При дохода от трудова дейност извън работната заплата тенденцията също е променлива - намалява в периода 2008-2011 г., след което нараства през следващите две години, а след 2013 г. има отново намаление. През 2016 г. доходът от трудова дейност извън работната заплата средно на лице от домакинство е 150 лева. Относителният дял на този доход е 2.9% и намалява спрямо 2015 г. с 0.3 процентни пункта.

Разходите на домакинствата

През 2016 г. българските домакинства са изразходвали 4755 лв. средно на лице, което е с 1.9% повече в сравнение с 2015 година. За периода 2008 - 2016 г. разходите на домакинствата се увеличават 1.5 пъти.

За храна са изразходвани 1464 лв. средно на лице от домакинството. През 2016 г. относителният дял на разходите за храна от общия разход е 30.8%, което е с 0.5 процентни пункта по-малко в сравнение с 2015 г. и с 5.8 процентни пункта спрямо 2008 година.

През 2016 г. разходите, свързани с жилището (вода, електроенергия, горива , жилищно обзавеждане и поддържане на дома), са 856 лв. средно на лице от домакинство, което е с 2.0% повече спрямо 2015 година. В сравнение с 2008 г. тези разходи са се увеличили 1.5 пъти, което се дължи предимно на разходите за електроенергия и горива. Увеличение в номинално изражение на годишна база има при разходите за: данъци - с 6.9%, здравеопазване - с 6.0%; съобщения - с 4.5%, социални осигуровки- с 4.4%, и облекло и обувки- с 4.2%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във