Банкеръ Daily

ЕЦБ:

Глобалната роля на еврото се засилва

Международната роля на еврото се засили, на фона на отчетените рекордно ниски нива през последната година. Това беше едно от основните заключения в последния годишен доклад за международната роля на еврото, публикуван днес от Европейската централна банка (ЕЦБ).

Делът на еврото като глобална валута е с 1.2 процентни пункта по-висок в края на 2018 г., отколкото в края на 2017 г. (20.7% в сравнение с 19.5%). Делът на еврото в емитирането на международни дългове и международните депозити също се увеличава, както и делът му в стойността на непогасените международни заеми. Употребата му като валута остава стабилна, както и доставките на евробанкноти до местоназначения извън еврозоната.

От въвеждането му преди 20 години, еврото остава неоспорвано втората най-използвана валута в световен мащаб след щатския долар, но използването му намаля след глобалната финансова криза. След като достигна дъно през 2016 г., международната употреба на еврото напоследък отново леко се засили.

Докладът дава информация за инициативата, започната от Европейската комисия през декември 2018 г. за засилване на международната роля на еврото. Подобно на Комисията, Евросистемата подчертава, че международната роля на еврото се подкрепя предимно от по-дълбок и по-пълен Икономически и паричен съюз (ИПС), включително напредък на съюза на капиталовите пазари, в контекста на провеждането на стабилни икономически политики в еврозоната.

„Евросистемата подкрепя тези политики и подчертава необходимостта от по-нататъшни усилия за завършване на ИПС“, каза Марио Драги, председател на ЕЦБ. Може да се очаква, че разумните икономически политики и по-дълбокият и по-цялостен ИПС в крайна сметка ще засилят глобалната роля на еврото и ще спомогнат за улесняване на гладкото предаване на паричната политика на финансовите пазари в еврозоната “, каза Беноа Кьоре, член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ , "По-специално, тъй като капиталовите пазари в Европа са все още фрагментирани по национални линии, е необходимо да се засили способността на финансовия сектор да допринася за икономическа стабилизация и устойчивост в еврозоната."

Укрепването на кредитното качество на неизплатения дълг, по-специално чрез провеждане на стабилни и устойчиви фискални политики, би допринесло за увеличаване предлагането на сигурен дълг в еврозоната и за повишаване на глобалния призив на еврото. В по-дългосрочен план създаването на общ безопасен актив в еврозоната, ако държавите-членки решат това по начин, който не подкопава стимулите за стабилни национални фискални политики, би могъл също да допринесе за тази цел.

Докладът съдържа и четири специални характеристики. Първата оценява дали и как икономическите разходи и ползи от международната употреба на еврото се развиха с течение на времето. Втората особеност описва икономическото значение на „прекомерната привилегия“, която се ползва от еврото като една от основните световни валути. Третата специална характеристика оценява ролята на търговското фактуриране за глобалното предаване на паричната политика, докато четвъртото претегля относителната важност на еврото и долара като валута на деноминацията за трансгранични банкови позиции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във