Банкеръ Daily

Финансов дневник

Германия става изключително перспективна за българския бизнес

Трудностите пред новото правителство в Германия категорично не се отразяват на перспективите на българския бизнес с тази страна, даже точно обратното. От друга страна, строителството като сектор продължава да изживява труден период, което родните предприемачи също би трябвало да имат предвид. Това става ясно от представения от консултантската компания Кофас анализ на рисковете в най-горещите точки в момента – Германия и строителния бранш.

"Информацията за рисковете е изключително полезна за мениджърите в страната ни, когато трябва да взимат решение за това в каква посока да се развиват и какви са съпътстващите рискове" – отбеляза управителят на Кофас България Милена Виденова.

Германската икономика преживя чудесна 2017 година, а прогнозата за 2018 г. остава положителна. Очаква се икономическият растеж, който се дължи на вътрешното търсене, да остане над оценките за потенциалния (приблизително 1,5%). Износът на страната ни за Германия беше рекорден през изминалата година и се развива изпреварващо в сравнение с вноса. Очаква се тази тенденция да продължи и през 2018 г., което ще донесе позитивен ефект за българските компании.

По отношение на рисковете ситуацията е също доста оптимистична. Потенциалните ликвидни рискове от дългосрочни просрочени вземания са по-ниски от тези, наблюдавани през 2016 г.одина Опитът с платежоспособността на експортно ориентираните компании се подобрява в сравнение с миналата година. По-сериозни забавяния на плащанията има в сектора на текстил и облекло и дървообработване и мебели. Делът на германските компании с просрочие над 6 месеца, които представляват най-малко 2% от годишния си оборот, намаля значително до 8,7% (през 2016 г. са 13,4%).

За разлика от перспективите с тази страна, строителството като сектор след дълги години на трудности продължава да чака своя звезден миг. При това този сектор страда - повече или по-малко – в много страни по света, отбелязват от Кофас. Може би единствено в европейските страни компаниите в тази сфера изглеждат солидни, както показва спадът в несъстоятелността. Тази тенденция се очаква да продължи през 2018 г., с изключение на Великобритания, което се очаква да продължи да страда от несигурност, свързана с продължаващите преговори по Брекзит. В страните от ЦИЕ, Близък и Среден Изток и Азия, рисковете остават високи.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във