Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ГЕРБ си отваря вратичка за поемане на нов дълг до 6.8 млрд. лева

В следващите три години Правителството предвижда възможност за поемане на нов държавен дълг в рамките на 4.5-6.8 млрд. лв. годишно. Това е записано в Стратегията за управлението на държавния дълг в периода 2021-2023 година. За 2021-а кабинетът Борисов предвижда таванът за поемане на нов дълг да бъде 4.5 милиарда. Министърът на финансите Кирил Ананиев, който е разработил стратегията, подчертава, че планираните обеми превишават погашенията по дълга поради необходимостта за финансиране на прогнозните дефицити по държавния бюджет през следващите години. 

Според средносрочната бюджетна прогноза, която се явява като мотив към Бюджет 2021, държавната хазна в следващите три години неминуемо ще приключва на минус. Правителството фиксира бюджетен дефицит от 5.2 млрд. лв. за 2020 г. и още 4.9 млрд. лв. за 2021 г., тоест общо над 10 млрд. лв. за две години. Съотношението на дефицита спрямо БВП е съответно 4.4% и 3.9 процента и едва през 2023 г. се очаква дефицитът да намалее до 1.8% от БВП. В това време се планира държавният дълг да нарасне от сегашните  28 млрд. лева до 38.9 млрд. лева.

В стратегията на Ананиев се уточнява, че към финансирането с емисии ДЦК през следващата 2021 г. е планирано и усвояване на 530 млн. лева  по споразумението за заем във връзка с Европейския инструмент SURE.

Номиналният размер на държавния дълг към края на 2020 г. отбелязва значителен ръст до 28 млрд. лева. Спрямо 2019-а дългът се увеличава с 6 млрд. лева. Общата дългова тежест достига 23.5 % от БВП при 18.4% в края на миналата година.

Редно е да се напомни, че на вътрешния пазар през тази година бяха пласирани ДЦК с обща номинална стойност от 1.2 млрд. лева. Става дума за една нова 5-годишна емисия ДЦК, деноминирани в лева и за преотварянето на емисия от 2019 г. със срочност 10.6 години. Общият реализиран обем на 5-годишната емисия ДЦК от трите аукциона е 600 млн. лв., при постигната отрицателна среднопретеглена доходност от минус 0.04%. Емисията със срочност 10.6 година бе пласирана на три аукциона, с общ обем на емитираните ДЦК от 600 млн. лв., при постигната среднопретеглена доходност от 0.27 процента.

През септември правителството пласира облигации и по Глобалната средносрочна програма за емитиране на дълг на международните пазари, след повече от четири години отсъствие. Бе емитиран дълг в размер на 2.5 млрд. евро (около 5 млрд. лева)  - в два транша със срочности от 10 и 30 години. За десетгодишната облигация бе постигната доходност от 0.389 %, а по 30-годишната - 1.476  процента.

Предвижда се взетите от външни инвеститори  2.5 млрд. евро да бъдат използвани за рефинансиране на съществуващ дълг, за финансово осигуряване на социално-икономическите мерки на правителството, свързани с ефектите от пандемията, както и за финансиране на очаквания бюджетен дефицит.

Facebook logo
Бъдете с нас и във