Банкеръ Daily

Финансов дневник

ГЕРБ предлага 1.3 млн. лв. за увеличение на заплатите на служителите в КФН

С поправки между двете четения на проектобюджета за 2021 г. управляващите от ГЕРБ предлагат увеличение трансфер от държавния бюджет към бюджета на Комисията за финансов надзор в размер на 1,3 млн. лева. Средствата ще послужат за възнаграждения и стимулиране на служителите, записват в мотивите си към предложението депутатите. 

Увеличението бе поискано от председателя на комисия Бойко Атанасов при обсъждането на проектобюджета на първо четене от Комисията по бюджет и финанси.

"Значимата част от бюджета на Комисията за финансов надзор, възлизаща приблизително на 14% от него е за членския внос в европейските структури, чийто размер ежегодно нараства. Като съпоставка мога да покажа, че за 2014 г. спрямо 2021 г. имаме увеличение от 83%, тоест ако през 2014 г. размерът на членския внос е бил 1 млн. 400 хил. лв., то за 2021 г. членският внос ще бъде 2 млн. 600 хил. лв. Така концепцията за надзор бива деформирана чрез насочване на разходи за членство за сметка на разходи за осъществяване на надзорни мерки. Всички знаем, че членството в европейските структури е важно за Комисията, а и не само за Комисията, а и за позиционирането на небанковия финансов сектор и България, като цяло пред Европейския съюз. Да, можем да продължим по този начин. Ние обаче оставаме една от малкото организации, които сами плащат членския си внос към европейските институции. Това може да продължи, но ще доведе до значителни сътресения в дейността на Комисията като цяло", аргументира се Атанасов. 

От думите му стана ясно, че средната заплата на служителите, включително директорите и началниците на отдели от специализираната администрация не надвишава 3300 лв. брутно възнаграждение.

Засега се знае, че сумата ще бъде за експертите в КФН, а не за ръководството. Според последния отчет на комисията общата численост на служителите в администрацията й е 250 щатни бройки.

През 2017 г. бе променен моделът, по който Комисията за финансов надзор се финансира. Тогава бе решено КФН да попълва бюджета си от такси от поднадзорните й лица - застрахователни дружества, пенсионни фондове, инвестиционни посредници. По този начин част от събираните от нея такси скочиха 2-3 пъти.

С приетите преди три години промени КФН приравни заплатите с тези в БНБ. Например данните към февруари 2018 г. сочат, че председателят на КФН получава 13 146 лв. на месец. Заместник-председателите на надзора са вземат по 12 003 лева.

Правят впечатление и някои конкретни изисквания при формирането на заплатите в КФН, описани във вътрешния правилник на комисията. Например възнаграждението на председателя и на другите членове не може да е по-ниско от средното възнаграждение с постоянен характер на членовете на управителните органи в инвестиционните посредници, управляващите дружества, застрахователите, презастрахователите и пенсионноосигурителните дружества, определено на базата на последната отчетна година и не надвишава равнището на възнаграждението на управителя и подуправителите на Българската народна банка.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във