Банкеръ Weekly

бреме

ГЕРБ души търговците заради 150 млн. лв.

„Нов грабеж от ГЕРБ! Ще задължават търговците да сменят касовите си апарати и софтуера. Освен софтуера на фирмите ги задължават да имат абонаментен договор с определени фирми. Тоест това ще са фирми на ГЕРБ.“

Тази публикация взриви Фейсбук преди дни. Тя е в резултат на писмо, получено в Национален протест срещу безобразията в България. От него става ясно, че е имало няколко срещи между БАДФУ (Българска асоциация на дистрибуторите на фискални устройства), производители на такива и на представители на НАП. На срещите според писмото обаче "нито един представител на българския бизнес не беше поканен, а както е ясно от предишните "мерки срещу сивата икономика", със смяната на фискалните устройства (което по думи на представители на НАП се оказа НЕуспешно) точно те ще трябва да платят сметката отново“.

Потърсихме потърпевшите. Собственик на бензиностанции, пожелал анонимност, открехна вратичката. "Ще има сериозна преработка на фискалните устройства и вероятно самите принтери ще трябва изцяло да се подменят. Само за сведение фискалните принтери са доста скъпи и цената на нововъведението за един обект може да надхвърли 4 хил. евро", каза бизнесменът. Всичко това според Министерството на финансите се налагало, защото сегашната система имала вече сериозни пробиви. Твърди се, че често се прекъсват връзките между различните компоненти на Единната система с фискална памет (ЕСФП) - примерно изключва се нивомерната система, не се отчитат продадени горива, разкачат се бензиноколонки от касовите апарати. Отсега нататък се предлага да се слагат нови пломби на някои "тесни" места, да се дава технологична схема на обекта с връзките между компонентите за контрол от доставката на горива до продажбата на краен клиент.

Въвежда се изискването, ако аварира връзката с нивомера, което се случвало често при гръмотевични бури, да се задължи персоналът да спре целия обект. И понеже части трудно се намират (затова досега имаше 40 дни да се реши проблемът), сега ще трябва през това време обектът да не работи. Нищо, че цялата останала система действа и може да се засече продаваното гориво до литър. Финансите искат след промените всеки обект да предостави новата схема, която да бъде одобрена, а след това на място да проверят дали хартиените разпечатки отговарят на реалността.

Ново изискване на Министерството на финансите е сервизните фирми, с които и досега бензиностанциите имат задължителни договори, да бъдат вкарани в единен регистър. Това ще се направи, за да може при определени пропуски да могат да им отнемат регистрацията и да спират дейността им. Имало е идея собствениците на фирма със спряна регистрация да не може да отвори нова компания в рамките на определен срок.

От Министерството на финансите са поискали и нещо вече наистина абсурдно - всяка транзакция, де факто всяка касова бележка, да се предава в НАП по електронен път. Това би натоварило системите до степен, в която да се наложи усъвършенстването им, което пък от своя страна ще струва немалко допълнителни инвестиции. Най-вероятно сървърите на НАП не биха издържали на такова натоварване.

Според друг участник в срещата, пожелал анонимност, "този път са решили да стигнат още по-далеч в така описаните промени. Фирмите, работещи със софтуерни продукти, ще трябва да надграждат системите си, както и да сключват договори за допълнително обслужване с фирмите за тези продукти, тъй като ще се наложи специално лицензиране на софтуерите към НАП, постоянни архиви на бази данни и други“.

"БАНКЕРЪ" потърси информация от другите участвали в срещите страни. От НАП бяха лаконични, че става въпрос само за усъвършенстване на софтуера с цел затягане на контрола.

Свързахме се и с Васил  Василев, председател на БАДФУ. Той обясни, че на срещите са обсъждани техническите средства и прийоми за подобряване на фискалния контрол. Големият проблем били бензиностанциите от гледна точка на системите за контрол, търговският софтуер също имал кусури, които трябва да се премахнат. Той не пожела да обясни къде са дупките в съществуващата система, за да се вземат мерки да бъдат преодолени. Само каза, че обсъжданията не са приключили и до някакви окончателни резултати не се е стигнало. БАДФУ били пратили писмо в Министерството на финансите с техните съображения, но Василев отказа да разкрие съдържанието му.

На сайта на Министерството на финансите продължава да стои за обсъждане и мнения Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, издадена на основание чл.118 от Закона за данък върху добавената стойност и чл.9, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

От документа става ясно, че първата група от предложените промени се отнася до изискванията към лицата, съответно обектите, от които се осъществяват продажби на течни горива, както и производителите/вносителите на електронни системи с фискална памет (ЕСФП) и сервизните фирми, гарантиращи забраната на нерегламентиран достъп до ЕСФП заедно с нейните компоненти.

Втората група промени са по отношение на специфичните изисквания към ЕСФП и по-конкретно регламентиране на случаите, в които при прекъсване на връзката между отделни компоненти на ЕСФП се блокира работата им и съответно данните се изпращат към Националната агенция за приходите (НАП). Конкретните случаи са уредени с допълнение в раздел VІ "Специфични изисквания към ЕСФП" в Приложение № 2 към чл.8, ал.1, т.2 от наредбата.

Третата група промени са свързани с въвеждане на задължение към лицата, регистриращи и отчитащи продажби в търговските обекти да подават данни в реално време към НАП за всяка отпечатана фискална касова бележка посредством изградената дистанционна връзка със системата на НАП. За целите на тази промяна при блокиране на връзката на фискалното устройство с НАП, както и при извършване на ремонт на фискалното устройство работата му се възстановява от сервизния техник.

"Така предложените изменения могат да дадат желания ефект и с по-малко разходи за обект. При сегашното положение разходите за въвеждане на измененията са 122 000 000 лв. за около 30 000 търговски обекта - тоест по 4066 лв. на обект без включено възнаграждение за техниците. Това ново бреме е непосилно за обектите с нисък месечен оборот под 30 000 лева." Тази тревога сподели участникът в срещата.

"В същото време очакваният ефект за бюджета е 150 млн. лева. Тоест - напълно логично е държавата да инвестира с очаквания кяр от първата година, за да подпомогне обектите. По този начин няма да се загубят работни места и няма да се спъва стопанският живот", коментира източникът ни.

QR кодът, който гласят за обиковените магазинчета, е напълно излишен, допълни той. (QR код - съкращение от Quick Response) е специфичен матричен баркод (още наречен двумерен баркод), разпознаваем от специални QR четци за баркодове или камери на мобилни телефони. Баркодът се състои от черни модули, подредени в квадратен шаблон върху бял фон. Информацията в него може да бъде текстова, URL или друга.) Заради него трябвало да се закупят нови касови апарати, а да се изхвърлят старите (работещи) такива. Това оскъпявало неимоверно дейността, а нямало връзка с целта на промените. Директна връзка с НАП в реално време за всяка продажба можело да се извърши софтуерно, без да се подменят още веднъж (справка 2009 г.)  работещи касови апарати.

Срокът за въвеждане на промените - до края на годината - не е уместен, каза още източникът ни. Летният сезон не е подходящ за извършване на ремонтни дейности на тези търговски обекти, тъй като през летния сезон има завишена търговска активност и това ще доведе до допълнителни загуби за тези обекти. По-подходящ срок би бил 31.12.2018 година. Става дума за огромно количество обекти. Може да се направи справка и колко са лицензираните техници, за да се илюстрира, че сегашният срок е кратък и ненавременен, акцентира бизнесменът.

Facebook logo
Бъдете с нас и във