Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ГАРАНЦИОННИЯТ ФОНД УПРАВЛЯВА 318 МЛН. ЛЕВА

Търговските банки платиха навреме годишния си данък сигурност. Така мениджърите наричат помежду си вноските, които от 2000 г. насам редовно правят във Фонда за гарантиране на влоговете. Те възлизат на 0.5% от депозитите и сметките, които гражданите и фирмите правят във всяка кредитна институция, и трябва да се преведат до 31 март всяка година. С платените сега 63.1 млн. лв. банките правят вноските си за 2004 година. Най-големи суми са превели БУЛБАНК, Банка ДСК, ОББ, Ейч Ви Би Банк Биохим, Райфайзенбанк (България), Първа инвестиционна банка и Пощенска банка. Общият размер на техните преводи към фонда са над 55 млн. лв. и формират повече от 87% от всички вноски, които постъпват по сметките му всяка година от 1 януари до 31 март. Мениджърите на някои от най-големите ни и стабилни банки обаче се оплакват, че ангажиментните им към Фонда ангажират доста солидни средства, които могат да бъдат инвестирани в кредити или в държавни ценни книжа и биха им донесли доходи от един-два милиона лева годишно. Във финансовите среди неформално се обсъжда и възможността банките да не внасят във фонда 0.5% от привлечените си средства. Както в. БАНКЕРЪ вече на два пъти писа, идеята е тази вноска да стане различна за всяка финансова институция и да зависи от кредитния й рейтинг, получен от една от няколкото международни агенции. Колкото по-висок е той, толкова по-ниска да е ставката.Някои банкери лансират и по-радикални идеи - например да се приеме моделът за гарантиране на влоговете в САЩ и Канада, където банките не плащат предварително вноски, а се ангажират в случай на фалит на кредитна институция да преведат парите, необходими за покриването на гаранцията по влоговете. А в САЩ за един депозит тя е до 100 хил. щ. долара.Колкото и убедително да звучи, подобен механизъм в България едва ли ще бъде приет. Все пак нашенецът се чувства по-сигурен, когато е наясно, че по сметките на фонда, който защитава спестяванията му, има живи пари, а не обещания - в случай на нужда такива да бъдат внесени. Всички депозити на граждани и фирми до 25 хил. лв. в България ще са под защитата на фонда за гарантиране на влоговете. След като 29 банки и два клона на чуждестранни кредитни институции у нас преведоха на фонда вноските си за 2004 г. от 63.1 млн. лв., той разполага с близо 318 млн. лева. Парите на фонда са достатъчни, за да покрие защитените депозити при евентуален фалит на която и да е от банките с балансово число до 500 млн. лева. В случай на неплатежоспособност на по-голяма кредитна институция фондът има право да изтегли заем от държавата или да увеличи вноските на банките, така че да покрие всички подлежащи на защита депозити.

Facebook logo
Бъдете с нас и във