Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Гаранционният фонд с нова програма за дребния бизнес

Повече от 2000 малки и средни предприятия ще могат да се възползват от гаранция, която покрива 50% от риска по теглените от тях бизнес кредити. Това е възможно чрез третата поред портфейлна схема, която прилага Националният гаранционен фонд (НГФ), дъщерна структура на Българската банка за развитие, която стартира през април. До момента банките партньори по програмата са заявили интерес за отпускане на кредити в размер на 650 млн. лева. Гаранциите, които ще издава Фондът за кредит, са до 1 мнл. лева.

По миналите две гаранционни схеми на НГФ, които се прилагаха в периода април от 2014 до април 2017 г., над 2600 малки и средни компании са ползвали подкрепата му. Повече от 50% от тях са микропредприятия с под 10 души персонал. Финансирането, получено от тях, възлиза на 700 млн. лева. По думите на изпълнителния директор на НГФ Самуил Шидеров последната програма надгражда усилията на институцията да улеснява достъпа на малки и средни предприятия до финансиране при по-добри лихвени нива и облекчени изисквания за обезпеченията.

"Целта ни е да сме устойчиви и да предоставяме финансов ресурс години напред. Очакваме от новата схема най-активно да се възползват микро- и малки предприятия от секторите "Търговия", "Преработваща промишленост" и "Селско, горско и рибно стопанство". Търговските банки ще могат да включват кредити в програмата до края на септември 2018-а", обясни изпълнителният директор на НГФ Шиндеров.

По програмата може да се отпускат само нови заеми към малки и средни предприятия, предназначени за оборотни и за инвестиционни нужди, включително и кредити за реализация на проекти по оперативни програми.

По програмите на фонда се кандидатства чрез банките партньори: "Алианц Банк България", "Банка ДСК", "Банка Пиреос България", Българо-американска кредитна банка, Обединена българска банка, Първа инвестиционна банка, Райфайзенбанк, СИБАНК, "Ти Би Ай Банк" и "УниКредит Булбанк".

Facebook logo
Бъдете с нас и във