Банкеръ Daily

Финансов дневник

Гаранционната вноска при фалит на застраховател скача почти двойно

КФН е взела решение за откриване на производство по издаване на общ  административен акт – Решение за определяне размера на вноските за Гаранционния фонд по чл. 554, т. 1 от КЗ във „Фонда за незастраховани МПС“ и вноската по чл. 563, ал. 2, т. 3 от КЗ в „Обезпечителния фонд“, както и сроковете за тяхното извършване.Решението е прието на 19 ноември.

Гаранционният фонд управлява два фонда - Фонд за незастраховани МПС и Обезпечителен фонд. Фондът за незастраховани МПС изплаща обезщетения при щети от неидентифицирано МПС или, ако водачът е без застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, а Обезпечителният фонд изплаща щети на лицата при застраховател в несъстоятелност.

Досега вноската към Фонда за незастраховани МПС беше 10.50 лв. за всяко застраховано МПС по „Гражданска отговорност на автомобилистите“ и 0.15 лв. за всяко място в превозно средство за обществен превоз за застраховка „Злополука“ на пътниците в обществения транспорт. Вноската към Обезпечителния фонд беше 1.50 лв. за всяко застраховано МПС по „Гражданска отговорност на автомобилистите“, като се предвижда увеличение с 1.00 лв. за всяко застраховано МПС по „Гражданска отговорност на автомобилистите“.

По предложение на Съвета на Гаранционния фонд, вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите към Фонда за незастраховани МПС в Гаранционния фонд остава в размер на 10.50 лв. за всяко застраховано МПС. Размерът на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз по чл. 461, т. 2 от КЗ също не се променя и остава 0.15 лв. за всяко място, без мястото на водача в превозните средства.

Вноската към Обезпечителния фонд се увеличава от 1.50 лв. на 2.50 лв. за всяко застраховано МПС по „Гражданска отговорност на автомобилистите“.

Общо вноската към ГФ на всяка едно застраховано по МПС по „Гражданска отговорност на автомобилистите“ става 13.00 лв., които се разпределят във въпросните два фонда.

Срокът за предоставяне на  писмените предложения и възражения е един месец от датата на публикуване на съобщението за откриване на производството по издаване на административния акт на интернет страницата на КФН и изтича на 19.12.2019 г. включително.

Актът е обоснован  с мотив - актюерско решение. Никъде в решението на Съвета на Гаранционния фонд не става дума за това с какъв паричен ресурс разполага  към момента. Това коментираха застрахователни експерти.

Минаваме в сферата на догадките и въпросите. Може би актюерът е имал предвид бъдещи плащания на фалиралия клон на фалиралата компания „Олимпик“? Или е имал в предвид попълване на фонда за изгубените 10 млн. лв. в КТБ? Или пък някой предвижда нови фалити на застрахователни дружества?

Тези въпроси задават застрахователи. И напомнят, че финансовата стабилност на застрахователите се осигурява и удостоверява само със сключен презастрахователен договор, а не с повишаване на таксите, които са отново  на гърба на потребителите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във