Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Фондът за преструктуриране на банки натрупа 290 млн. лева

Близо 290 млн. лв. ще натрупа по сметката си до средата на годината създаденият у нас през 2015-а Фонд за преструктуриране на банките. От началото на своето съществуване досега по силата на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни дружества фондът е събрал от банките три годишни вноски. Първата бе през 2015-а на обща сума 95.7 млн. лева. Втората бе за 2016-а и размерът й бе 82.17 млн. лева. През март 2017-а УС на БНБ определи общата сума на вноската на банковата система за тази година - тя ще бъде 111 274 208 лева.

Събраните пари позволяват на фонда да участва успешно в преструктурирането на всяка средноголяма или малка кредитна институция у нас и да й окаже капиталова подкрепа. Разбира се - в случай че съответната банка се нуждае от преструктуриране, включващо капиталово възстановяване. По правилата, описани в закона, фондът може да стане мажоритарен, а дори и 100%  неин собственик. Решение за стъпките, по които да се случи това, взема органът по преструктуриране, който като административна структура е подчинен на управителя на БНБ. Той одобрява и плановете за преструктуриране на отделните банки, ако такива трябва да бъдат изготвени и, не дай си боже, да се прилагат.

Ръководството на Фонда за преструктуриране се осъществява от управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете, в чийто състав БНБ отново има решаващо участие. Другият потенциален участник в евентуален процес по преструктурирането е държавата в лицето на министъра на финансите. Но нейната намеса ще е необходима само ако се наложи преструктуриране на банка, а фондът не разполага с парите, които са му нужни да се намеси адекватно. Тогава за целта може да се вземат пари и от държавния бюджет, но това става само след изричното съгласие на министъра на финансите.

Неговото ведомство също има решаващо представителство в УС на Фонда за гарантиране на влоговете, който е управляващият орган на Фонда за преструктуриране.

Според Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции УС на БНБ всяка година определя общия размер на целевата вноска. Тя ще се събира по начин, който да позволи до 2025-а във фонда да се натрупат средства, равностойни на 2% от гарантираните влогове в банковия сектор. По някои изчисления, които отчитат потенциалния растеж на тези влогове през следващите години, до 2025 г. във фонда трябва да се натрупат не по-малко от 1.5 млрд. лева. Което означава, че през следващите осем години вноските на банковия сектор трябва да нарастват.

На 13 април 2017-а  въз основа на приетия по-рано общ размер на вноската за банковия сектор на свое заседание управителният съвет на БНБ определи индивидуалните годишни вноски за банките и за клоновете на чуждестранните кредитни институции. Това става по сложна математическа схема, но конкретният размер до голяма степен зависи от обема на негарантираните влогове във всяка от банките.

Facebook logo
Бъдете с нас и във