Банкеръ Daily

Финансов дневник

Фондът на фондовете ще има нови директори

За избора на членове на новия Съвет на директорите министърът на финансите ще проведе конкурс. 

Държавното дружество "Фонд мениджър на финансови инструменти в България”, известно като Фонда на фондовете, има нов устав, който отваря вратата за промени в ръководството. Новият устав на фонда, одобрен на 14 юли от Министерския съвет, променя системата на управление, която от двустепенна става едностепенна и вече ще има само Съвет на директорите.

Това означава, че ще бъде закрит надзорния съвет, в който влизат седем членове.

Целта на промените е да се подобри бързината при вземането на решения за управлението на европейските средства, както и да бъдат намалени разходите за управление. За избора на членове на новия Съвет на директорите министърът на финансите ще проведе конкурс, тъй като ФнФ е под шапката на финансовото министерство. 

Вместо надзорен съвет, фондът ще има консултативен, в който ще влизат поне седем души. Те ще подпомагат безвъзмездно финансовото министерство и борда на Фонда на фондовете за дейността на дружеството. В съвета ще влизат представители на управляващите органи на оперативните програми, които са предоставили част от средствата си във фонда. Предвижда се да членуват и представители на съсловни асоциации на банките и на фондовете за дялов и рисков капитал, но като наблюдатели без право на глас. Ще бъдат поканени също така представители на институции на ЕС или международни организации, чийто капацитет би допринесъл за по-ефективното управление на финансовите инструменти в България и тяхната координация с други сходни програми и инструменти.

Фондът бе определен за посредник между държавата и банките по програмата за бизнес кредити с държавна гаранция, обявена от служебните министри Асен Василев и Кирил Петков.

Изискването към фирмите, които искат да получат финансиране, е да са оперирали поне в последните 3 години и в поне една от тях да са отчели печалба. Кредитите ще са със 7 годишен срок за погасяване и с 12 месеца гратисен период. Заемът може да е в размер до 70% от оборота на компанията за 2019 г. или 2020 г. (в зависимост от това през коя година той е по-висок), но е заложен и максимален размер на кредита - 3 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във