Банкеръ Daily

Финансов дневник

Фондът на фондовете може да участва в алтернативни инвестиционни фондове

Правителството потвърди съгласието си за участието на "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД в алтернативни инвестиционни фондове. 

Уточняваме, че разрешението на Министерския съвет е съобразено с новия Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия. "Зелената светлина" е необходима за изпълнението на дяловите инструменти по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) 2014- 2020.

Припомняме, че Фондът на фондовете има разрешение от 26 юли 2019 г., въз основа, на което дружеството вече участва в три алтернативни инвестиционни фонда за прилагане на финансови инструменти.

Алтернативният инвестиционен фонд

е търговско дружество, учредено съвместно от Фонда на фондовете като публичен инвеститор и частни инвеститори. Той се управлява от финансов посредник, избран чрез обществена поръчка. В съответствие с инвестиционната стратегия към финансовото споразумение между Фонда на фондовете и Управляващия орган на ОПИК чрез алтернативни инвестиционни фондове се реализират пет инструмента за дялови и квази-дялови инвестиции. Общият публичен ресурс, заделен за тази цел, възлиза на близо 150 млн. евро.

В момента са активни три от тези финансови инструменти. За четвъртия протичат последните формални стъпки за регистрация. А петият е в процес на възлагане.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във