Банкеръ Daily

Финансов дневник

Фондация „Атанас Буров“ връчи традиционните си награди за банково и индустриално управление

S 250 6f1e678d ad5b 4526 acb5 91d353984b2a
S 250 27ad7120 9241 4cfe 946e 51b4a85bb102
S 250 8123f94f 95ad 466a 822f 3cb6cc0c19f2
S 250 1e90c6a7 3adc 4b7c b69e a7a4fd52514b

Фондация „Атанас Буров“ връчи своите традиционни награди за банково и индустриално управление. Събитието се проведе на 30 януари на стилна церемония в зала „Триадица“ на Гранд хотел „София“.

Настоятелите на фондацията и носителите на приз „Буров“, които участваха в гласуването, определиха:

Носител на приз „Буров“ за банково управление за 2019г. е Димитър Шумаров - Изпълнителен директор, главен финансов директор и член на УС на Пощенска банка. 

Димитър Шумаров е завършил Университета за национално и световно стопанство с магистърска степен по „Социално-икономическо планиране“, където е бил и преподавател в департамент „Маркетинг и стратегическо планиране“.

Преди да се насочи към банковия сектор, работи и се специализира в управление „Макроикономически проекти и разработки“ на Държавния комитет по планиране, Държавна Планова Комисия и  Министерството на икономиката и планирането.  Участва в множество проекти и в разработването на методики за различни балансови пропорции и показатели на макроикономическо равнище. През 1990-1992 г. работи в отдел „Бюджетна политика“ на Министерството на финансите, където участва в разработването на концептуалната макроикономическа рамка за конструиране на консолидирания държавен бюджет.

Работата в банковия сектор стартира през 1992 г в БСИ “Минералбанк“ като експерт, а в последствие и заместник директор в дирекция „Икономически проучвания и финансова политика“. В периода 1994-1995 г. работи като директор „Икономически анализ и прогнозиране“ в Банковата Консолидационна Компания и като неин представител  последователно е член на Съвета на директорите на „Търговска банка Биохим“ и председател на Надзорния съвет на „Софиябанк“. През 1995 г. е избран за член на Управителния съвет и изпълнителен директор на ТБ „Балканбанк“.

От края на 1996 г. в  продължение на 16 години работи в Обединена българска банка като Главен финансов директор на банката. Там той създава цялостното финансово управление на банката, както и  управлението и координацията на процеса на бизнес планиране и бюджетиране, управлението на  проекти и редица други банкови функции и процеси.

През юли 2012 г. Димитър Шумаров се присъединява към екипа на Пощенска банка като изпълнителен директор, Главен финансов директор и член на УС на финансовата институция. Под негово ръководство Пощенска банка придобива и интегрира за рекордно кратко време дейността на две банки (Алфа Банк и Банка Пиреос България), което е поредната стъпка в затвърждаването на  позицията й на системна за пазара банка и в разширяването на клиентската й база. Димитър Шумаров активно участва в проекти, свързани с дигитализацията на банковия сектор в България. Носител на наградата “CFO на годината“ на ЕY и сп. „Форбс“.

Носител на приз „Буров“ за индустриално управление е Ярослав Дончев – председател на СД и изпълнителен директор на „Идеал Стандарт – Видима“ АД.

Ярослав Дончев е роден и отраснал в гр. Севлиево. Висшето и магистърското си образование завършва в Технически университет - Габрово. През 1999 г. се присъединява към финансовия екип на "Видима" АД. През 2001 г. заема длъжността Финансов директор на Идеал Стандарт – Полша, а през 2008 става Финансов директор за Източна Европа. От август 2012 г. е заместник-председател на Съвета на директорите на вече обединеното дружество „Идеал Стандарт – Видима“ АД. От 1 май 2016 година Ярослав Дончев е избран за Изпълнителен директор и Председател на Съвета на директорите на „Идеал Стандарт – Видима“ АД и Финансов директор на Дружеството. През януари 2019 г. той поема позицията - Директор „Клъстер Източна Европа“ за Идеал Стандарт Интернешънъл едновременно с поста Изпълнителен директор на „Идеал Стандарт – Видима“.

С решение на Общински съвет от 2018 г., Ярослав Дончев е удостоен с почетен знак на град Севлиево за дългогодишна благотворителна и спонсорска дейност на „Идеал Стандарт – Видима“. Едновременно с професионалното израстване за Ярослав Дончев с голям приоритет са дейностите, свързани с корпоративната социална отговорност към обществеността в Севлиево. Едно от най-големите постижения е свързано с подобряване на условията в общинската болница МБАЛ „Д-р Стойчо Христо“, развитието на образованието, изкуството, спорта в местната общност, с което компанията подобрява стандарта на живот. Ежегодно компанията подкрепя всички спортни клубове, извънкласни дейности за развитието на млади таланти. Фокус на компанията са развитието на собствена езикова школа; художествената галерия „Видима“ и детската арт школа, вокална група UpStream Voices. Заедно с Общината и бизнес партньорите в региона ръководството на компания се стреми да създава перспективи за развитие на региона и възможности за професионална реализация на младите хора.

Носител на приз „Буров“ за индустриално управление е и Фикрет Индже – председател на Надзорния съвет на „Алкомет“ АД.

„Алкомет“ АД е най-големият български производител на алуминиеви валцови и пресови продукти. Компанията предлага широка гама от алуминиеви полуфабрикати . 95% от продукцията се изнася главно в Европа и Съединените американски щати. Фирмата непрекъснато инвестира в нови технологии и усъвършенстване на вече съществуващите мощности, за да посрещне високите изисквания на клиентите си и за да разшири пазарните си позиции. Чрез инвестиране в най-съвременни производствени технологии, компанията цели навлизане на нови пазари с по-висока добавена стойност, като строителство и архитектура, автомобилостроене и производство на опаковки.

Господин Фикрет Индже има над 40-годишен опит в цветната и черната металургия и в ръководството на фирми от този бранш. Под негово ръководство „Алкомет“ бележи забележително развитие, като само през последната година са инвестирани повече от 60 млн.лв. в нови технологии и оборудване за развитие на предприятието. Днес „Алкомет“ се нарежда сред 100-те най-големи български компании по приходи и развитие. Също така, е сред първите 100 най-големи работодатели в България.

Фикрет Индже е почетен гражданин на гр. Шумен. Той подкрепя широк периметър от различни обществени и социални дейности – спорт, култура, здравеопазване и пр.

Facebook logo
Бъдете с нас и във