Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ФОНДАЦИЯ АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ ЩЕ НАСЛЕДИ БАИФ

Г-н Бауер, какви решения бяха взети от общото събрание на акционерите на БАКБ на 22 април?
- Взехме обичайните решения във връзка с приключването на годината - одобряване на финансовите отчети, определяне на дивидента, приемане на малки промени в устава.
През февруари 2008-а стана ясно, че Българо-американският инвестиционен фонд (БАИФ) е сключил договор с Алиет Айриш Банкс (Allied Irish Banks) за продажба на 6 311 100 броя акции на БАКБ, представляващи 49.99% от капитала й. Обявената цена бе 67 лв. за една акция, или общо 422.84 млн. лв., което е близо 216.2 млн. евро. Получихте ли предложения и от други инвеститори, които искаха да закупят акции от капитала на Българо-американска кредитна банка?
- Както е известно, през август миналата година ангажирахме УниКредит Маркетс анд Инвестмънт Банкинг (UniCredit Markets and Investment Banking) да ни съдейства по въпроса с продажбата на дела на БАИФ в БАКБ или на част от него. Няколко инвеститори проявиха интерес, коeто можеше да се очаква, защото независимо от пазарните условия от последните шест до девет месеца международната банкова общност продължава да вижда добри възможности в България.
Защо БАИФ се спря именно на ирландската банка, на която да продаде 49.99% от акциите на БАКБ?
- Почти седем месеца след като започнахме процеса, съветът на директорите на БАИФ прецени алтернативите и реши да приеме офертата на Алиет Айриш Банкс, която беше оценена като най-добра с оглед на всички заинтересовани страни. Продадохме 49.99%, защото предложението на AIB беше такова. Освен това бордът на директорите на БАИФ прецени, че банката и AIB биха се допълнили много добре в перспектива, което би увеличило стойността на банката.
Преди време заявихте пред в. БАНКЕРЪ, че ще продадете банката само ако намерите купувач, който да оцени каква забележителна компания е БАКБ, поне както ние и другите ни акционери я оценяваме. Отговаря ли на това изискване Алиет Айриш Банкс, или предложената цена бе водеща в решението за продажба?
- Ирландската банка със сигурност отговаря на изискването и, както вече споменах, решението да бъде избрана за купувач е плод на комплексна химия от културни и финансови съображения.
Каква е причината Алиет Айриш Банкс да не закупи над 50% от акциите на БАКБ, което би й позволило да отправи търгово предложение към останалите миноритарни собственици на БАКБ?
- Трябва да попитате представителите на ирландската банка, но e добре да се има предвид, че след като се приключи сделката, те имат право да отправят търгово предложение по всяко време, в случай че вземат такова решение.
А има ли намерение БАИФ да се освободи от своите 3.89 процента от капитала на БАКБ, които ще останат негова собственост след приключване на сделката?
- Не сме обсъждали продажбата на по-малък или по-голям дял на Алиет Айриш Банкс.
Въобще ще остане ли, според вас, БАКБ дружество, чиито акции се търгуват на борсата?
- Наистина не знам. В Полша Алиет Айриш Банкс държи 70% от капитала на Банк Заходни Ве Бе Ка (Bank Zachodni WBK) от около десет години. Така че всичко е възможно и не мога да предполагам каквото и да било.
Смятате ли, че продажбата ще доведе до промени в мениджърския екип на БАКБ?
- Аз ще поема по мой път, но доколкото знам, вероятно това ще е единствената промяна.
БАКБ е една от най-рентабилните кредитни институции на българския пазар. С какво смятате, че новият й мажоритарен акционер ще помогне за по-нататъшното й развитие?
- За всички е ясно, че глобалната структура на Алиет Айриш Банкс ще помогне при привличането на ресурс, и то по всяка вероятност на по-ниска цена. Забележете, че веднага след като бе оповестена сделката, Стандард енд Пуърс обявиха рейтинга на БАКБ под наблюдение с положителна перспектива. Мога само да предполагам, че Алиет Айриш Банкс предвижда и други инициативи, но за това ще научим, когато му дойде времето.
Смятате ли, че въпреки кризата на световните финансови пазари банковият сектор в България остава привлекателен за стратегическите инвеститори?
- Да, остава привлекателен, въпреки че интересът не е на трескавите нива отпреди година.
БАКБ получи синдикиран заем за 32 млн. евро. За какво ще бъдат използвани тези средства? Според вас повлия ли авторитетът на Алиет Айриш Банкс на условията, при които бяха отпуснати тези средства?
- Ще използваме парите, за да отпускаме кредити, за които търсенето продължава да е голямо. Подозирам, че репутацията на ирландците е помогнала, въпреки че никой от кредиторите не каза, че се е присъединил към синдикирания заем, понеже Алиет Айриш Банкс ще е новият най-голям акционер.
Очаквате ли БАИФ да вложи получените около 216.2 млн. евро от продажбата на БАКБ в друга българска институция? Ако такава структура бъде създадена, с какъв капитал ще бъде тя, какви ще са формата на управление и целите й?
- Добре известно е, че през последните години БАИФ се подготвя да преустанови дейността си и не прави нови инвестиции. Така че няма да вложим парите в нови инвестиции в български институции. Дотук нищо ново.
От друга страна, въпреки че не е толкова добре известно (което засега е добре, понеже всичко е все още в зародиш), по време на визитата на президента на САЩ Джордж Буш в София миналото лято публично бе оповестено, че през следващите години БАИФ ще трансферира повечето от активите си към фондация, посветена на България. Името на фондацията е Фондация Америка за България, което само по себе си казва достатъчно за нейната мисия. За да бъда по-точен, обхватът на дейността в момента се уточнява, но е достатъчно да кажа, че е много широк и включва, но не се ограничава с подкрепа на образованието, културата, предприемаческия дух, доброто управление и т.н.
Така че, ако разглеждаме БАИФ като едно начало на партньорство с България и хората й, поставено през 1991 г. по време на най-трудния период на ранния преход, се надявам в перспектива фондацията да бъде възприемана като трайно завещание, оставено от американския на българския народ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във