Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ ПУСКА АКЦИИТЕ СИ В ЦКБ НА БОРСАТА

Замисълът на правителството да прехвърли акциите на фонд Земеделие от Централна кооперативна банка в капитала на Банковата консолидационна компания се сблъска със сериозни процедурни проблеми. Идеята бе 32.77% от капитала на ЦКБ, равняващи се на 5.25 млн. лв., да станат безвъзмездно собственост на БКК. Така капиталът на банковата компания щеше да се увеличи от 20.7 млн. на 25.95 млн. лева. Министерският съвет взе решение за осъществяването на тази операция на своето заседание от 8 февруари 2001 година. Но и най-добрите намерения могат да се провалят заради чиновнически недоглеждания.
Явно никой от държавните служители не се е сетил, че ЦКБ е публично дружество и точно поради тази причина сделки с акциите на банката могат да се осъществяват единствено на Българска фондова борса. Изключение се прави само в случаите, когато и прехвърлящата, и получаващата въпросните ценни книжа страна са ведомства, които могат да продават държавно имущество (според чл.3 от Закона за приватизация това са министерствата, Агенцията за приватизация и общините). Шефката на пресцентъра на Агенцията за приватизация Нора Стоичкова изрично уточни за в. БАНКЕРЪ, че фонд Земеделие не влиза в тази група.
При това положение някой от акционерите на БКК ще трябва да купи на фондовата борса акциите на фонд Земеделие в ЦКБ, смята директор Търговия на тържището Маньо Моравенов. Вероятно това ще бъде Министерството на финансите, което в момента държи над 98% от капитала на БКК.
Прехвърлянето на акциите може да се регистрира на блоковия сегмент на фондовата борса, поясни председателят на Държавната комисия по ценните книжа Радослав Цончев.
Според Маньо Моравенов при блоковата сделка няма пречки прехвърлянето на пакета акции да е безвъзмездно, стига купувачът и продавачът да имат един и същ инвестиционен посредник. Те обаче трябва да заплатят такси на борсата и на Централния депозитар. За справка, - само борсовата такса е 0.2% от обема на сделката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във