Банкеръ Daily

Финансов дневник

Fitch повиши перспективата пред рейтинга на ББР

Международната рейтингова агенция Fitch е повишила перспективата пред дългосрочния кредитен рейтинг на "Българска банка за развитие" АД от "BBB" със стабилна на "BBB" с положителна перспектива, съобщиха от държавната банка. Това е най-високият възможен кредитен рейтинг за финансова институция в България.

Оценката се базира на надеждната подкрепа на мажоритарния собственик - българската държава, на добрите финансови резултати на ББР, както и на ролята й в подкрепа на икономическата политика на правителството. Положителната перспектива показва наличието на баланс в рисковете, свързани с оценяването на кредитния рейтинг. Според анализа на агенцията, в случай на следващо повишение на рейтинга на България, този на ББР най-вероятно също ще бъде повишен.

Към края на миналата година активите на "Българска банка за развитие" АД са нараснали с 22% спрямо същия период на 2017 г. и надхвърлят 3 млрд. лева. Банката поддържа най-високите нива на ликвидност и капиталова адекватност в българската банкова система. Предоставените на бизнеса кредити през миналата година са в размер на почти 400 млн. лв. в сравнение със 120 млн. лв. за 2017-а, а броят на подкрепените предприятия чрез он-лендинг програмите на ББР е нараснал четири пъти.

През 2018 г. банката договори дългосрочен инвестиционен ресурс на стойност над 1.5 млрд. евро от чуждестранни финансови институции, сред които Китайската банка за развитие и Китайската Ексим банк. "Българска банка за развитие" си партнира активно също с Европейската инвестиционна банка, Банката за развитие към Съвета на Европа, Немската банка за развитие KfW и други.

"Българска банка за развитие" създаде три нови дъщерни дружества - Фонд за капиталови инвестиции, "ББР Лизинг" и "ББР Факторинг", които заедно с Националния гаранционен фонд и Микрофинансиращата институция "Джобс" превръщат институцията в пълноценна финансова група.

Facebook logo
Бъдете с нас и във