Банкеръ Daily

Финансов дневник

Фискалният съвет: Бюджетът няма нужда от актуализация

Изпълнението на бюджета към настоящия момент не обуславя необходимост от актуализация. Това посочва в свое становище Фискалният съвет на България - независим консултативен орган, който следи и анализира бюджетната рамка. Според съвета мерките, предложени в актуализацията на бюджета, която вчера бе одобрена от Министерския съвет, могат да бъдат реализирани без нея. Експертите препоръчват постепенно да се върви към бюджетна консолидация, т.е. приключване на годината без излишък или дефицит по консолидираната фискална програма.

"В контекста на фискалната позиция разширяването на разходната част обуславя риск от повишаване на базата за бюджета за 2022 г. и съответно – още по-силно изразена проциклична позиция през следващата година. Такъв ефект ще бъде подкрепен и от европейските програми. Съчетанието от тези фактори обуславя риск от натиск на макроикономическо ниво", посочва още Фискалният съвет.

Финансистите препоръчват още да се извърши анализ и оценка на въздействието на европейските фондове върху икономиката. Необходимо е и разработването на стратегия за заместване на разходи.

Фискалният съвет счита, че правителството следва да предложи стратегия със стъпки за доближаване на бюджетните параметри към спазването на фискалните правила на ЕС - за равнище до 3% дефицит. Тези правила бяха временно отменени заради пандемията. 

"Основната цел на предпазната клауза е преодоляване на пандемията. Дерогацията на фискалните правила не следва да се използва като повод за разхлабване на фискалната дисциплина и провеждане на други национални политики извън необходимите за преодоляване на пандемията. Следва да бъде осъществен анализ за въздействието на предложените изменения върху устойчивостта на публичните в дългосрочен план", се казва в становището.

Обръща се внимание и че в проекта за актуализация на бюджета липсват ключови параметри – като размера на очаквания БВП и структурния бюджетен баланс.

"В мотивите на Министерството на финансите се наблюдава вътрешно противоречие. Очакванията за приходите са съставени въз основа на позитивен сценарий за икономически растеж. При разходите обаче е приложен негативен сценарий – за тежка следваща вълна. От една страна, икономическият растеж е изтъкнат като аргумент за повишаване на приходите и съответно – за финансиране на разходи, 24 несвързани пряко с пандемията. От друга страна, част от предложените разходи са насочени към преодоляване на последиците от нова вълна", подчертават от Фискалния съвет.

Фискалният съвет подкрепя повишаването на доходите на пенсионерите като средство за преодоляване на социалното неравенство. Съветът счита обаче, че то следва да се осъществи чрез различни подходи, за да бъде устойчиво. В противен случай обуславя риск за устойчивостта на публичните финанси.

Facebook logo
Бъдете с нас и във